תביעת מזונות – מה היחוד שבה

תביעה למזונות ילדים הנה תביעה המוגשת על ידי ילדים כנגד מי שחייב במזונותיהם ובמסגרתה תובעים הילדים את מזונותיהם.
תביעה למזונות ילדים נבחנת ומתבררת על פי הכללים שהותוו בחוק ובפסיקה בנוגע לגובה והיקף החיוב במזונות ילדים וזאת להבדיל ממזונות אישה שקביעתו נעשת על פי כללים שונים.


  • סרטונים נוספים רלוונטים