מהו שיעור הגירושין בישראל?

אחוז הגירושים – מהו שיעור הגירושין בישראל
בישראל קיימת התעניינות רבה בשאלה מהם הסיכויים של נישואין להסתיים אי פעם בגירושין.
פרסומי הלמ”ס ומחקרים שונים שעוסקים בגורמים המשפיעים על גירושין כוללים מידע רב על היקף תופעת הגירושין, שיעור המתגרשים בישראל וניתוח של מאפיינים סוציולוגים שונים של בני הזוג, המשפיעים על הסיכויים של הנישואין להסתיים בגירושין.