הכלה דורשת זכויות במשק שהענקנו לבן שלנו, האם היא זכאית לכך?

הראיון עוסק בבעיות הכרוכות בהורשה של משק חקלאי ובסוגיית הבן הממשיך.


  • סרטונים נוספים רלוונטים