האם ניתן להוריש משק חקלאי באופן שווה לכל הילדים?

הראיון עוסק בבעיות הכרוכות בהורשה של משק חקלאי והמורכבות שלה