מזונות ילדים

לא משלם מזונות – מה עושים במקרה כזה

לא משלם מזונות – מה עושים במקרה כזה? הראיון עוסק במקרה שבן הזוג החליט להפסיק לשלם דמי מזונות. מה ניתן לעשות במקרה כזה, מתי ניתן לפעול ואיך.

תביעת מזונות – מה היחוד שבה

תביעת מזונות – מה היחוד שבה תביעה למזונות ילדים הנה תביעה המוגשת על ידי ילדים כנגד מי שחייב במזונותיהם ובמסגרתה תובעים הילדים את מזונותיהם. תביעה למזונות ילדים נבחנת ומתבררת על פי הכללים שהותוו בחוק ובפסיקה בנוגע לגובה והיקף החיוב במזונות ילדים וזאת להבדיל ממזונות אישה שקביעתו נעשת על פי כללים שונים.