תוכנית “דין ודברים” ברשת ב

 

עורך דין קרט מתארח בתוכנית “דין ודברים” ברשת ב’ ונשאל עקב מומחיותו על נושא נכסי קריירה בעת גירושים