שירותי נוטריון בקיסריה

עו”ד ונוטריון ארז קרט מעניק את כל שירותי הנוטריונים על פי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976, במשרד אשר בקיסריה, לרבות אישורים נוטריונים אלקטרונים על פי תקנות הנוטריונים החדשות מיום 21.02.21.

סמכויות הנוטריון

סמכויות הנוטריון

הנוטריון מוסמך לבצע את הפעולות שקובע סעיף 7 לחוק הנוטריונים והן:

(1) לאמת חתימה על מסמך;

(2) לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

(3) לאשר נכונותו של העתק מסמך;

(4) לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

(5) לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

(6) לאשר שאדם פלוני חי;

(7) לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

(8) לערוך העדה של מסמך סחיר;

(9) לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

(10) להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

(11) לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

סמכויות הנוטריון

עלות שירותי הנוטריון

שכרו של הנוטריון קבוע בחוק. לפי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978, נקבעו התעריפים לפיהם ניתן לגבות שירותים נוטריונים.

לשכר שירותים לנוטריונים המעודכן לחצו כאן

לקבלת שירותי נוטריון