הסכם גירושין

הסכם גירושין – לשם מה?

חשיבות הסכם גירושין בעת פירוק הנישואים מרצון של הצדדים רבה מאוד, ויש לה השלכות על עתיד בני הזוג לשנים שיבאו …

הסכם גירושין – הגבלת פניה לערכאות משפטיות

נוכח העובדה שמדובר על הסכם לכל דבר ועניין וניתן כמעט להסכים על כל דבר כמו חוזה רגיל (עסקי לדוגמא). ניתן הסכם גירושין אף להגביל את הפניה …

הסכם גירושין – תניית שיפוי

ישנם הסכמי גירושים המכילים תניית שיפוי כלפי בן הזוג או צד שלישי, מה המשמעות של תניית השיפוי ? האם היא ניתנת לאכיפה ? וכיצד אוכפים אותה…

ביטול הסכם גירושין

לעיתים, חותמים בני זוג על הסכם גירושין ולאחר זמן מגלים שאין באפשרותם לעמוד באחת או יותר מההתחייבויות שנטלו על עצמם במסגרתו. במקרה כזה יש לבדוק את האפשרות לבטל הסכם גירושין…

מזונות ילדים בהסכם גירושין

הסכם גירושין מסדיר נושאים רבים וחשובים, כאשר אחד המשמעותיים שביניהם, הוא נושא מזונות ילדים – המאפשר הגנה על הילדים בעת גירושין…

הסכם גירושין – הורות משותפת

כיום ישנם הסכמי פירוד / גירושים אשר מכילים בתוכם מראש הסכמה למשמורת משותפת על הילדים. הדבר בא לידי ביטוי בהסדרי הראיה השווים וכן בדמי מזונות מופחתים …

הפרת הסכם גירושין

קיימת משמעות משפטית מרחיקת לכת להפרת הסכם/חוזה בכלל ובפרט להסכם גירושין. החוק מעמיד לרשות בן זוג שנפגע כלים רבים להכיפת הסכם ובכלל זה …

מהו הסכם גירושין טוב?

זה באמת שאלת מיליון הדולר – כנראה הסכם גירושין המביא לסוף כל המחלוקות הנוכחיות וצופה פני עתיד על מנת למנוע מחלוקות עתידיות בין בני הזוג הינו …

הסכם גירושים

אין ספק שגירושין הוא הליך מאוד לא נעים לכל אחד מן הצדדים אך למרות זאת ניתן להתגרש יפה ולהגיע להסכמות ללא כעסים וריבים מיותרים וזאת באמצעות חתימה על הסכם גירושים, עליו חותמים שני בני הזוג בהסכמה מתוך רצון משותף להיפרד ומתוך כבוד הדדי אחד כלפי השני…

הסכם גירושים בהסכמה

תוכנו של הסכם גירושים משמעותי מאוד עבור בני הזוג שנפרדים, ולכן גם גירושים שמתבצעים בהסכמה מלאה בין בני הזוג, חייבים להכיל הסכם טוב בעל ….