מזונות אישה

מזונות אישה אופן קביעת גובה המזונות והיקפם

מזונות אישה משולמים על ידי הבעל ברובם המכריע של המקרים עד למועד גירושיו בפועל מהאישה לצורך כיסוי צרכיה של האישה ולעיתים נדירות גם לאחר הגירושין…

מה המקרים בהם לא מתקבלים מזונות אישה ?

כאמור התנהגויות מסוימות של האישה, שאין בצידן הצדקה, עלולות לשלול ממנה זכאות מזונות אישה. ריכזו עבורכם את הסיבות לאי קבלת מזונות אישה מידי הבעל וזאת למרות היות האישה נשואה כדמו”י ….