נוטריון

תצהיר נוטריוני

תצהיר נוטריוני, בדומה למיני האישורים, שעורך דין נוטריון רשאי להנפיק, זוכה למעמד גבוה ביותר, מבחינת היותו מהווה ראיה אבסולוטית, בדבר אוטנטיות המסמך, עליו הראשון חתום…

אישור חיים

אישור חיים מהווה אסמכתא לקיומך בפני הקונסוליה או בפני הגורם המוסמך לכך על פי חוקי המדינה. איך מנפיקים אישור כזה ומה תפקיד שממלא הנוטריון בעת הנפקת אישור חיים …

עורך דין נוטריון

אחד הדברים המשותפים לכל הנוטריונים בישראל, הינו, כי כולם עורכי דין. קרי, בכדי להיות מוסמך כנוטריון, חייב המועמד, להיות חבר בלשכת עורכי הדין. אולם, לעומת זאת, לא כל עורך דין, חבר לשכה, יכול להיות נוטריון וזאת, כפי שיוסבר בהמשך מאמר זה…

יפוי כח נוטריוני

בעסקאות בעלות השפעה פוטנציאלית, רבה, על חיינו, בעיקר מן הפן הפיננסי, רכושי, כאמור. במקרים כאלה, נדרשים אנו לאמת את ייפוי הכוח, הנ”ל, בעזרתו של נוטריון, קרי, יפוי כח נוטריוני. במאמר זה נדון, במצבים שונים בהם נדרש אותו יפוי כח נוטריוני וננסה להבין, יותר, את חשיבותו ויתרונותיו של יפוי הכח הנוטריוני…

נוטריון בנתניה

לנוטריון סמכויות רבות ומעמדו כשל רשות. יש מספר יתרונות להשתמש בשירותיו של נוטריון מקומי …