חלוקת מניות בגירושין

חלוקת מניות חברה בגירושין בית משפט מול בית הדין

מאמר זה עוסק בהבדלים וביחס של בית המשפט לענייני משפחה למול יחסו של בית הדין הרבני, בשאלה של חלוקת רכוש ומניות בעת הגירושין

גירושי הייטק – מה יהיה על גורל האופציות בעת הגירושין?

במאמר זה יצוינו, מספר מוקדים, כגון אופציות והסכם העסקת עובד ההייטק, העומדים בלב סכסוכי גירושי ההייטק. אותם מוקדים מהווים כאמור, נושא, ייחודי ומורכב ביותר ואשר טיפול בהם דורש מומחיות בפני עצמה. מומחיות כזו, המצויה באמתחתם של עורכי דין גירושין העובדים במשרדנו, המתמחים בתת תחום זה של ענף ההייטק.

הברחת רכוש מהחברה תוך כדי גירושין

על פי הדין החל כיום והנובע מחוק יחסי ממון. הרי, כי בני זוג, העוברים הליך גירושין, יתחלקו ברכוש המשותף, שצברו מיום תחילת הנישואים ועד מועד הפרידה. כל זאת, כנקבע בפסיקה. כמובן, כאשר מדובר בנכסים הקונבנציונאליים, כגון דירת המגורים המשותפת, רכב משפחתי וכן, מערכת קולנוע ביתית וכדומה. הרי, שעם בחלוקה פיזית, של הרכוש, בין הצדדים ואם במכירת, כגון דירת המגורים וחלוקת הכסף המתקבל מהעסקה, בין הצדדים. בכל אלה, עסקינן בחלוקה שביצועה פשוט יחסית. אולם, העניינים נעשים מעט מסובכים יותר, כאשר עסקינן בבני זוג שבבעלותם חברה משפחתית, או ובכדי לחדד את העניין, המקרה הקלאסי, לפיו הבעל מנהל חברה. זאת, כאשר רוב מניותיה, או כולן בידיו. ואילו, הצד השני, “הסביל יותר”, בעליו של כמות זעומה ממניות החברה, אם בכלל.

שווי מוניטין עסקי בעת גירושין

כידוע חלק משווי של עסק זה המוניטין שלו. יש עסקים שהמוניטין שלהם הוא חלק שלוי ויש עסקים שעיקר שווים הוא המוניטין שלהם. כאשר מחלקים עסק בין בני זוג בעת גירושין יש לחלק גם את המוניטין של העסק ולשום את שווי לצורך חלוקת הרכוש.