תצהיר נוטריוני

תצהיר אשר מאומת על ידי נוטריון, חזקה עליו, כי נערך תוך מילוי כל החובות המשפטיות, החלות על עורכי דין ונוטריונים בישראל. כפועל יוצא מן האמור, הרי שחזקה על הלקוח, החתום על תצהיר נוטריוני, כי הבין את משמעות חתימתו על המסמך, כי זוהה ברמת וודאות גבוהה על ידי הנוטריון, הוזהר כדין וכי הצהיר כי תוכן המסמך אמתי ונכון.

בהתייחס לעובדה, שאף תצהיר המאומת בידי עו”ד, שאינו נוטריון, מהווה ראיה בעלת משקל, לא מבוטל, בבית המשפט. הרי, כי קל וחומר בכל הנוגע לתצהיר נוטריוני, המהווה ראיה אשר עומדת בפני עצמה ושלרוב, יסתמך עליה בית המשפט וזאת, ללא צורך בחיזוק כל שהוא.

כמו כן, לעתים לא נוכל להסתפק בתצהיר המאומת על ידי עורך דין, שאינו נוטריון. שכן, לא אחת דורשות הרשויות, הרלוונטיות, כי עובדות מסוימות יוצהרו כנכונות וזאת ברמת וודאות גבוהה יותר. על כן כאמור, במקרים כאלה או אחרים בהם אנו מעוניינים ליהנות מן הגושפנקא, הגבוהה, של הנוטריון, נפנה אל עו”ד נוטריון, בכדי שיערוך עבורנו את התצהיר דנן.

תרגום תצהיר נוטריוני

לעתים, נוצר מצב בו הנכם נדרשים לתרגם מסמך כלשהו, משפה אחת לאחרת. וכל זאת, בכדי לעשות שימוש במסמך, כגון מול רשויות בחו”ל וכדומה. אחת הדרכים, להוכיח את אוטנטיות המסמך המתורגם, ואת דיוק התרגום מהמסמך המקורי, למסמך היעד, הינה באמצעות תצהיר נוטריוני. בהמשך לאמור, היה והנוטריון דובר את שפת מסמך המקור וכן מסמך היעד, הרי שהראשון יוכל לתת לכם, בעצמו, את האישור כבד תוקף המשפטי זה. אולם, היה והנוטריון אינו דובר את שתי השפות, אזי לעתים נוצר צורך לפנות אל מתרגם מקצועי, אשר יתרגם המסמך ויצהיר למול הנוטריון שתוכן המסמכים זהה, התרגום אמין, וכי פעל בדרכים בהן הינו מחויב מבחינה מקצועית.

תצהיר נוטריוני זוכה לאמינות גבוהה ביותר

מדוע ההבדלים בין תצהיר נוטריוני לרגיל?

כאמור, אף תצהיר אשר מאומת למול עורך דין, שאינו נוטריון, כבודו במקומו מונח וכן, הינו זוכה למידת אמינות, די, גבוהה מבחינה ראייתית. עם זאת, לתצהיר נוטריוני, רמת אמינות גבוהה, אף יותר, מזו של תצהיר עו”ד רגיל וכאמור, תצהיר נוטריוני מהווה ראיה, בבית המשפט, שאינה דורשת כל חיזוק, לרוב, ועומדת בפני עצמה.

ובכן, הסיבה לפיה זוכה התצהיר הנוטריוני לקרדיט, משפטי, כה גדול הינה בזכות הכבוד והאמינות שרוחש עולם המשפט לתפקיד הנוטריון. זאת שכן, מעבר לכללי אתיקה מחמירים, החלים על הנוטריונים המוסמכים. הרי לא כל אחד, שלא לומר כל עו”ד, רשאי להיכנס בשערי התפקיד ולהפוך, מוסמך, לנוטריון.

כל זאת, שכן בכדי להפוך לנוטריון מוסמך, על המועמד להיות ראשית, אזרח ישראלי. כמו כן, על המועמד, לעסוק במקצוע עריכת הדין, כחבר בלשכה, כמובן, במשך תקופה של לפחות 10 שנים. בנוסף, מועמדים אשר באמתחתם עבר פלילי הנושא עמו קלון, או השעיה מלשכת עורכי הדין, אף הם עלולים להיפסל מלהתקבל, לשורות עורכי הדין הנוטריונים. ולסיכום נקודה זו, על המועמדים לעבור קורס הכשרה, מיוחד, אשר המסיימים אותו בהצלחה עומדים בפני וועדה, של משרד המשפטים, אשר מחליטה בכל מקרה ומועמד לגופו.

 

מבחינה ראייתי תצהיר נוטריוני יותר אמין

 

כיצד בנוי התצהיר הנוטריוני?

עורכי דין ונוטריונים, העורכים תצהיר נוטריוני, מבצעים זאת בהתאם למבנה קבוע ואחיד, אשר מסייע לסדר אותו כך, שיקשה, עוד יותר, על זייפנים פוטנציאליים להצליח בזממם.

להלן בקצרה מבנה השלד של התצהיר הנוטריוני:

ראשית כמובן, נפתח בכותרת אשר בה ייכתב “אישור הצהרה”. לאחר מכן, יופיעו פרטיו האישיים, הנדרשים, של הנוטריון. בשלב הבא, מופיע יסוד נוסף וחשוב ביותר, במבנה התצהיר, שהינו ציון התאריך המדויק, אשר, בו נחתם התצהיר וניתן. לאחר ציון התאריך, יציין הנוטריון, כי באותו מועד, כנ”ל, עמד בפניו המצהיר, אותו זיהה בוודאות באמצעות תעודת הזהות שלו וכדומה.

ולסיום, יציין הנוטריון, כי המצהיר קרא את התצהיר, לפניו, בשלמותו וזאת לאחר שווידא הנוטריון כי החותם מבין את לשון התצהיר. וכן, המצהיר אישר כי תוכן התצהיר אמת ומובן לו. לפני סיום, יצהיר הנוטריון, כי החותם הבין את תוכן ההצהרה ואף התחייב בהן צדק כי כך הם פני הדברים. ואז לבסוף מגיע שלב החתימות, לפיו בגדול, הנוטריון חותם בכתב ידו וכמו כן, מטביע את חתימת הנוטריון הרשמית שלו וזאת בנוסף לחתימותיו של המצהיר.

 

 

 למבנה התצהיר הנוטריוני חשיבות רבה