תביעת מזונות

תביעת המזונות כוללת מזונות ילדים ולעיתם אף מזונות אישה (תלוי במקרה, וזאת נוכח העובדה שלא כל אישה זכאית למזונות). 

כאשר בני הזוג מתגרשים בהסכמה אין צורך בתביעת מזונות. וזאת נוכח העובדה שבני הזוג אמורים להגיע לביהמ”ש או ביה”ד עם הסכם גירושין. חלק מהסכם הגירושין מכיל בתוכו את הסכמות על גובה דמי המזונות אותם ישלם הורה הלא משמורן (לרוב האב) להורה המשמורן. 

כאשר מדובר

מזונות ילדים, האב חייב בהם, עד שילדיו מגיעים לגיל 18 וכן בעת שירותם הצבאי בגובה שליש המזונות.
יש לציין כי הגבר לא חייב להיות נשוי לאם ילדיו בשביל שיתבע על מזונות ילדיו. 

מזונות ילדים הם תביעה נפרדת, אשר בעצם מוגשת בשמם של הילדים והיא בד”כ בסמכות ביהמ”ש לעניני משפחה. במקרים בהם יש הסכמה בין בני הזוג כי תביעת מזונות הילדים תדון בבית הדין הרבני, ניתן להגיש את התביעה גם בביה”ד הרבני.

לתביעת מזונות השלחות רבות על בני הזוג

עד גיל 15 חייב בעצם האב במזונות לצרכי הקיום של ילדיו באופן אבסולטי.
מגיל
15 ועד גיל 18 – החובה לזון את הילדים לצרכיהם, מתחלקת בין ההורים, על פי חוק המזונות במאפיינים מסויימים:

1.      אמידות – האם ההורה יכול לדאוג לצרכיו הקיומיים וגם יכול לזון את ילדיו.

2.      “חובת צדקה”, אשר טוענת כי תשלום המזונות הם לאלה אשר שאינם יכולים לדאוג לעצמם.

3.      להשלים את הצרכים של הנזקק.

גובה המזונות לילדים נקבע גם הוא על פי מאפיינים מסויימים, שהם בין היתר:

1.      הצורך הקיומי הבסיסי וההכרחי של הילד, אותו נושא בד”כ האב.

2.      הוצאות להם נזקק הילד, בנוסף לקיום הבסיסי – עליהם יתחלקו ההורים חצי בחצי.

3.      מה משכורתו של האב ומה יכולתו להשתכר, מעבר לעבודתו הנוכחית.

בנוסף למאפיינים אלה ונוספים – האב חייב גם את להשתתף בהוצאות המדור של הילדים שלו, אם מדובר בשכירות חודשית או השתתפות במשכנתא.

אופן חישוב גובה מזונות הילדים משתנה בהתאם לנסיבות

כאשר אנו מדברים על מזונות לאישה, ביהמ”ש מתחשב באיכות החיים שהיתה לה בשנים בהם היתה נשואה, היות והחוק מחייב את הבעל, לדאוג למזונות האישה, כל עוד הם נשואים.

מזונות האישה יקבעו על פי המאפייניים הבאים:

1.      ההכנסות וההוצאות של הבעל.

2.      צרכיה של האישה בתחומי הדיור, מזון, ביגוד וכו’.

3.      כל הכנסותיה של האישה, מעבודה או אחרות.

אם יחליט ביהמ”ש כי האישה מתפרנסת בכבוד ולא נמצאת במחסור, לא יחוייב הבעל לשלם לה מזונות. 

תביעת מזונות וחשיבותה בחיי היום יום בישראל


  • מאמרים נוספים רלוונטים