תביעת נזיקין בין בני זוג

במאמר זה, נעסוק בעיקר בפן האזרחי נזיקי ונראה, האם ניתן להגיש תביעת נזיקין, בין בני זוג? ואם כן, אלה סוגי תביעות ניתן להגיש ומה ההשלכות, שיכולות להיות, טמונות בחובן של הגשת תביעות, בעיקר, נזיקיות שונות, בתחום כה רגיש ונפיץ, זה, של יחסי בני זוג? וזאת בדגש, על הליכי הגירושין.

האם ניתן לתבוע בנזיקין בן זוג?

כידוע, רוב התביעות המוגשות בגין גרם נזק, כגון בידי צד א’ לזה השני, מתרכזות סביב עוולת הרשלנות. על כן, בבואנו לשאול האם ניתן לתבוע בנזיקין, בן או בת זוג, יש לבדוק האם יכולה להתקיים רשלנות בין בני הזוג? ובכן, עקרונית התשובה הינה בחיוב. זאת שכן, כבר נקבע, בפסיקה, כי קיימים יחסים מיוחדים בין בעל ואישה. כפועל יוצא מן האמור, הרי שבני זוג ובעיקר נשואים, נדרשים להיזהר שלא לפגוע בבן הזוג, השני, כאשר חובת הזהירות, החלה עליהם, כוללת התרה לצד השני לחיות חיים סבירים. כמו כן, כוללת חובת הזהירות, לנהוג בכבוד והגינות, כלפי הצד השני. בהמשך לזאת, הרי שניתן לראות אף על פי מקרי העבר, שגם שאר מאפייני עוולת הרשלנות, קרי גרם נזק וקיום קשר סיבתי, בין הפרת חובת הזהירות לקרות הנזק, גם שאר המאפיינים אירעו, לא אחת, בעבר. כך שהנ”ל, הביא להגשת תביעות נזיקיות כנגד צד להליך הגירושין.

ובכן ולאור האמור, נשאלת השאלה, אילו סוגי תביעות רשלנות קיימות, בין בני זוג, בדגש על כאלה בהליכי גירושין?

בגידה

אין ספק, כי בגידה, בתוך קשר הנישואין, מהווה מכה כואבת, לצד הנבגד, ואף עלולה לפגוע בילדים המשותפים. כמו כן, בגידה עלולה, לא אחת, לגרום לנזקים של ממש, ואף כאלה שניתן לכמת בכסף, כגון נכות נפשית, פגיעה באיכות החיים ועוד. ובכן ולאור האמור, נראה לכאורה, כי היה וכל מאפייני עוולת הרשלנות מתקיימים, במקרה של בגידה בנישואין, הרי שבן/בת הזוג, הנבגדים, יכולים לתבוע את הצד השני, על נזקיהם, ברשלנות הבוגד.

באשר לכך, דווקא התשובה אינה בדיוק כנ”ל. שכן, בתי המשפט ובייחוד בפסיקה שניתנה למשל על ידי העליון, לאחרונה, הרי שבגידה אינה מהווה עילה, שניתן לתבוע בגינה בנזיקין או לכל הפחות, ניתן לומר, שבתי המשפט נרתעים מלהכיר, בבגידה, כעילה לתביעה נזיקית ויוסבר.

חששם של בתי המשפט, הינו בעיקר מהצפת בתי המשפט בתביעות, נזיקין, כנגד בני זוג בוגדניים, שכן למרבה הצער, תופעת הבגידה, אף בתוך הנישואין, הינה נפוצה במחוזותינו. ואף נאמר על ידי כבוד השופט עמית, מבית המשפט העליון: כיההליך המשפטי איננו תרופה לכל מכאוב“.

 

עגינות

אף בנושא זה, של סרבנות גט והותרת בעל, או אישה בכלא העגינות, ניתן לראות סדרה של פסקי דין, בהם חויבו בעל או אישה, מעגנים, אשר סירבו להתגרש כדת וכדין, בפיצויים, משמעותיים, לבן הזוג הנפגע. לדוגמה פסק דין, שניתן זה ממש לאחרונה, בו חויבה אישה סרבנית גט, בפיצוי בעלה בסך של 3,000 ₪ על כל חודש, בו הינה, נותרת בסירובה וכן 10,000 ₪ שכר טרחת עו”ד. כאשר כל זאת, לאחר פיצוי שכבר קיבל הבעל בעבר, שכן האישה סירבה לקבל את הגט, במשך 20 שנים.

חוק לשון הרע

ישנן, אף, תביעות המוגשות דווקא לפי חוק לשון הרע, והבאות לידי ביטוי בהכפשות, של בן/בת זוג, נגד הצד השני, קרי הגרוש/ה. כאשר כל זאת, מתרחש כחלק מסכסוכי גירושין רבים. כמו כן, ישנם מקרים בהם, צד להליך הגירושין, עובר את הגבול ועלול לפגוע פגיעה של ממש בתדמיתו, שלא לומר שמו הטוב, של הצד השני. דבר שכזה, מעבר לעוגמת הנפש הרבה שעלול לגרום, לצד הנפגע, יכול לגרום לו אף לנזק כלכלי וזאת, כפועל יוצא מפגיעה במוניטין וכדומה. כל זאת למרות, כי הוכחת נזק לא תמיד, מהווה, חלק מחובת ההוכחה של הצד הנפגע. את ההכפשות בין בני הזוג אנו יכולים למצוא בעל פה, בין חבריהם המשותפים של בני הזוג, בפייסבוק ואף כפי שמתואר בפסק דין שניתן, לאחרונה, בו חויבה אישה לשלם לגרוש 60,000 ₪ בגין הכפשתו באמצעות מכתבים, לחבריהם המשותפים.

ניתן לתבוע בן זוג על נזקים שגרם

ולסיכום, כמובן שישנן עוד סוגי תביעות בהן ניתן לתבוע, כגון בנזיקין, את בן הזוג/הגרוש, למשל בגין אלימות פיזית, מילולית או כלכלית וכדומה. עם זאת, במקרים של הגשת תביעה, כנגדכם, על ידי בן הזוג או להיפך, מומלץ כיאה לתחום ייחודי ורגיש זה , להתייעץ עם עו”ד לענייני משפחה וגירושין. עורך הדין, המומחה, בעזרת ניסיונו והתאמתו לתחום זה, של יחסים בין בני משפחה, כל שכן בזמן גירושין, יוכל לסייע בידכם לפתור את המשבר, על הצד הטוב ביותר, מבחינתכם.

מומלץ לפני הגשת תביעת נזיקין להתייעץ עם עורך דין משפחה


  • מאמרים נוספים רלוונטים