גירושין
גירושין
כיצד צריך לנהוג בעת הליך גירושין   גירושין הליכי הגירושין, מעבר להיותם כואבים, לכל המעורבים בהם ובעיקר לילדים, המצויים, בתווך, הרי טומנים בחובם השלכות, עצומות, בדבר עתיד הצדדים. כל זאת, הן מן הפן הכלכלי, אך אף זה הרגשי. קרי, השלכות, בדבר הסדרי ראיית הילדים ובנוסף, מבחינת הסדרת השאלה: כיצד אצא לפרק חדש, בחיי, באופן ובתנאים האופטימליים? [...]