שווי מוניטין עסקי בעת גירושין

כלל ידוע הינו, כי היה ולמרבה הצער עולים יחסי בני זוג, נשואים, על שרטון. הרי, שאזי נדרשת חלוקת הרכוש המשותף ביניהם, על פי דין, בהתאמה. קרי, בהתאם לתקופת נישואי בני הזוג, כך יחול הדין, הרלוונטי, על אופן ודרך חלוקת הנכסים ביניהם. למשל, בני זוג אשר נישאו לאחר סוף שנת 1973, אזי חלוקת הרכוש ביניהם, תתבצע, בהתאם לקבוע בחוק יחסי ממון. בהמשך לאמור, הרי שכולנו רגילים להיחשף למקרים, בהם חולקה הדירה המשותפת בין בני הזוג שבהליכי הגירושין, רכוש המיטלטלין שלהם ועוד נכסים. זאת כאשר, המשותפת לאותו רכוש, הינה העובדה, כי כולם מוחשיים וניתנים לכימות, כספי, בצורה פשוטה יחסית. עם זאת, במאמר זה נדון באותם נכסים המהווים קניינם הרוחני של בני הזוג. שכן, לא ניתן לאחוז בראשונים ולמכור אותם פיזית, אלא לעתים נדרשים חישובים מסובכים, יותר, בידי מומחים אשר משערכים, מכמתים והופכים את אותם נכסים, מופשטים, לכסף. כסף כזה שניתן, כפי האמרה הידועה, “ללכת עמו למכולת”. בראש אותם נכסים ערטילאיים, נדון במוניטין העסקי, הנמצא ברשותו של אחד מבני הזוג וכיצד, נעריך את שוויו, במועד הליכי הגירושין, וחלוקתו בין, בני הזוג, המתגרשים.

לכל עסק יש מוניטין

הגדרת מוניטין עסקי
מוניטין עסקי הינו, בגדול ובדרך כלל, הכוונה לשם הטוב אשר יצא לבית עסק כלשהו. קרי, היה וקיים בית עסק, אשר משתמש, או ידוע בציבור כמשתמש בחומרים איכותיים בלבד. עשוי לצאת שמו, ברבים, של בית עסק זה, כמפיק סחורה איכותית ואולי אף למשל יקרה. במילים אחרות, המוניטין העסקי, של אותו עסק, עשוי להתקשר עם מוצרים יוקרתיים, עמידים ואמינים ולהוות, בדיוק, את אותו זרז, אשר יגרום לקהל הרחב ו/או לקהל מסוים, לפקוד את חנויות בית העסק. למשל, אנשי האלפיון העליון עשויים להפוך ללקוחות, קבועים, של אותו בית עסק, ששמו הולך לפניו, כאמור. לעומת זאת, עלול להיווצר לחברה מסוימת, שם, של כזו, שאינה משקיעה בשירות ושימור לקוחותיה. אזי, כחברה אשר נודעה בציבור “כיורקת לבאר ממנו הינה שותה” עלולה לספוג “באזז” של דעת קהל שלילית דבר אשר יכול לפגוע ישירות בהכנסותיה.

מוניטין עסקי לפעמים מהווה את עיקר שווי העסק

שוויו של המוניטין העסקי
בגדול, בכדי להעריך את שוויו של מוניטין עסקי, מסוים, נפעל כדלקמן. ראשית, נחשב את שוויו של בית העסק בכללותו. לאחר שקיבלנו וכימתנו, את ערכו של העסק, כולו, נפחית מן התוצאה את כל חלקי העסק, בדגש על המוחשיים, כגון ערך המלאי העסקי, הציוד וכדומה. כאשר סיימנו להפחית, משווי העסק, את מכלל שווי מרכיביו, כנ”ל, יוותר בידינו שוויו של מוניטין העסק. במילים אחרות, מוניטין עסקי הינו הערך המוסף, המהווה חלק בלתי נפרד מבית העסק, אשר בעקבותיו פונים יותר לקוחות לבית העסק וזאת, ביחס לעסקים דומים אחרים בממוצע. בנוסף, בזכות אותו ערך מוסף, או שם טוב, ש”יצא” לבית עסק מסוים, ניתן בבדיקה חשבונאית, לחשב כמה רווח, נוסף, ייצר בית העסק ושאותו ניתן לייחס למוניטין בית העסק.

יש מספר מדדים להערכת שווי מוניטין

כיצד יחולק המוניטין בגירושין?
לאור העובדה, כי מן הראוי לחלק את רכוש בני הזוג שנצבר, במשותף, בזמן הנישואין. זאת, בשל כך, כי בן הזוג שנותר בבית ומטפל במשק הבית והילדים, מאפשר לצד השני, לפתח קריירה. ובנוסף ובהמשך לאמור לעיל, קרי שאף מוניטין כגון זה העסקי, ניתן לכימות ולכן לחלוקה. הרי שבמהלך הגירושין, יש למצוא דרכים חוקיות ויצירתיות, כיצד לחלק, את אותו מוניטין וזאת, כפי שיודגם להלן.
דרך אחת, לחלק את מוניטין העסק, שחושב וכומת בכסף, הינה באמצעות, השתת חיוב בן הזוג הקרייריסט, בפיצוי בן הזוג שנותר בבית. וכל זאת, באמצעות סכום חד פעמי. וישנן כמובן דרכים נוספות כגון, תשלומים עתיים, המשתנים, בהתאם למצב בן הזוג ובית העסק המנוהל על ידו. בנוסף, ניתן לבצע בעזרת התיקון, לחוק יחסי ממון, חלוקת רכוש בין הצדדים באופן לא שוויוני ובכך לפצות את הצד החלש באמצעות העדפה מתקנת. כמו כן, ניתן לחייב את בן הזוג החזק בדמי מזונות מוגדלים וכיו”ב.

יש מספר דרכים לחלק מוניטין עסקי בין בני זוג

לסיכום, עיננו הרואות, כי חרף העובדה שמוניטין עסקי קשה להגדרה ברורה. הרי, כפי שנוכחנו לגלות, המדובר בנכס בר חלוקה לכל דבר, שלעתים אף שוויו הכספי רב ביותר. לאור כך, פותחו בדין, דרכים שונות בעזרתן מחולק המוניטין כפריט רכוש לכל דבר.
עם זאת, אותן שיטות חלוקה כנ”ל, טומנות בחובן לא אחת חסרונות. דוגמה לחסרונות, באותן שיטות, ניתן למצוא למשל בפיצוי חד פעמי של הצד החלש. זאת שכן, לא נלקחת בחשבון התדרדרותו, האפשרית, של בית העסק. דבר זה כאמור, עלול להשפיע, ישירות וקשות, על בעל העסק ולא לפגוע, כלל, בבן הזוג שזכה בפיצוי והמשיך בדרכו. בנוסף, לפיצויים עתיים למשל, אשר לכאורה מתאימים, את גובהם, למצב בן הזוג החזק, קיים מאידך חיסרון בולט. שכן הראשונים, משמשים כגורם, אשר ממשיך את הקשר בין בני הזוג המעוניינים, לרוב, שלא להתראות עוד ולפתוח דף חדש בחייהם.
לפיכך נראה, כי כמו בתחומים נוספים בעולם המשפט ובכלל, יש לבחור בדרך או בשיטת חלוקת המוניטין המתאימה, לכל מקרה גירושין ועל פי נסיבותיו. כשכמובן, מומלץ ביותר לא להתמודד לבד ולהתייעץ עם עו”ד גירושין, מומחה, אשר ימנע מכם עוגמת נפש, רבה ויקרה, כתוצאה מניהול הליכי גירושין באופן שאינו מקצועי. 

אז אם אתם נמצאים במצב הזה שהחלטתם לקחת אחריות על החיים שלכם, ומאסתם במצב כפי שהוא היום, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות תוכנית הליווי שלנו – להתגרש בלי להרוס.

תנו לניסיון ולידע שלנו בתחום לקחת אתכם לדרך חדשה וטובה יותר עבורכם.

צרו קשר עוד היום עם משרדנו וקבעו פגישת ייעוץ
077-4150027