רכישת סמכות בבית המשפט לענייני משפחה

 הגשת תביעה בבית המשפט לענייני משפחה

בשונה מבית הדין הרבני, בבית המשפט לענייני משפחה, כל תביעה היא תביעה נפרדת. כלומר, על התובע להגיש מספר תביעות נפרדות: תביעת מזונות אישה, תביעת מזונות ילדים, תביעת חלוקת רכוש, ותביעת משמורת ילדים והסדרי ראייה.

כל תביעה שרוצים בה לתפוס סמכות ולהשיג את הצד שכנגד במרוץ הסמכויות יש להגישה לבית המשפט בהקדם האפשרי. 


תביעת מזונות

החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) קובע כי בישראל אדם חייב במזונות בן זוגו ובמזונות ילדיו הקטינים לפי הדין האישי החל עליו. הדין האישי החל על בני זוג יהודים הוא המשפט העברי, לפיו בעל חייב במזונות אשתו לתקופה שעד כניסת הגירושין לתוקפם. מזונות האישה נועדו להבטיח את קיום צרכיה של האישה במהלך תהליך הפרידה. לפי המשפט העברי, בין הגבר והאישה קיימות התחייבויות הדדיות (לדוגמא הבעל יכול לפרנס, והאישה בתמורה תבשל, תנקה, תקיים יחסי אישות עמו וכן הלאה). כאשר האישה מפסיקה לקיים את מחויבויותיה, יש לבחון מה הסיבה לכך והאם היא מקובלת לפי המשפט העברי. אם לא, האישה עלולה לאבד זכותה למזונות.


מזונות ילדים נועדו להבטיח את קיומם ורווחתם של הילדים לאחר גירושי הוריהם. לפי המשפט העברי, על האב חלה חובה אבסולוטית לזון את ילדיו עד גיל 6 (מכונים “קטני קטינים”). חיוב זה אינו תלוי כלל ביכולתו הכלכלית של האב, אלא רק בצרכים של הילד. בין הגילאים 6-15 האב עדיין מחויב בצרכים ההכרחיים של ילדיו, אך נדרשת השתתפות שווה של האם בצרכים הנוספים של הילדים. מגיל 15 מדובר במזונות “מדין צדקה”, והחיוב מתחלק בין האב והאם בהתחשב בהכנסותיהם.

תביעת מזונות חשוב לצורך הבטחת הילדים

תביעת משמורת ילדים

מדובר בתביעה בבית משפט לענייני משפחהאשר תקבע בידי מי תהיה המשמורת על הילדים וכיצד ייקבעו הסדרי הראייה להורה השני. כאשר מדובר בילדים עד גיל 6, לרוב המשמורת ניתנת לאם, ובתי המשפט ובתי הדין מאפשרים הסדרי ראייה לאב. הסדרי הראייה המקובלים קובעים כי ההורה אשר איננו משמורן יזכה לראות את ילדיו פעמיים בשבוע ובכל סוף שבוע שני, ובמחצית החופשות והחגים. כמו כן, על הצדדים לאפשר לילדים לשמור על קשר טלפוני רציף עם כל אחד מההורים. בהכרעה בעניינים שבין הורים וילדים נקבע כי השיקול המרכזי הוא טובת הילד.

תביעת משמורת קובעת מי יהיה הורה המשמורן

 תביעת חלוקת רכוש

בני הזוג צוברים במהלך נישואיהם רכוש משותף, הבא לידי ביטוי בחשבונות בנקים, חסכונות, רכבים, דירות, מיטלטלין, נכסי מקרקעין, קופות גמל, קרנות השתלמות, זכויות פנסיוניות, מניות, ובמקרים מסוימים אפילו כושר השתכרות, נכסים עסקיים ומוניטין עסקי. עם הפירוד, עולה השאלה כיצד יש לחלק את הרכוש ביניהם? בישראל קיימים שני משטרי רכוש: עבור זוגות אשר נישאו לפני 1.1.74, חלה הלכת השיתוף, אשר התפתחה בפסיקת בית המשפט. לפי הלכה זו, בית המשפט מניח כי בני הזוג הסכימו לשיתוף מלא בכל הרכוש המשותף שלהם מיום הנישואין ועד יום הגירושין ויורה על חלוקה שווה (חצי-חצי) של כל הנכסים ביניהם. חזקה זו ניתנת לסתירה, ועומדת על שני בסיסים: הוכחה כי היה קיים מאמץ משותף ו/או חיי הרמוניה בין בני הזוג. עבור זוגות אשר נישאו לאחר 1.1.74, חל חוק יחסי ממון, לפיו אם בני הזוג לא ערכו ביניהם הסכם ממון, יחול עליהם הסדר איזון המשאבים לפי החוק. כאן מועד גיבוש השיתוף בנכסים מתרחש רק ביום הפירוד, כלומר במועד פקיעת הנישואין. לכל בן זוג יכול שיהיה רכוש השייך רק לו או רשום רק על שמו. אך במועד הפירוד, לבן הזוג השני יהיה מגיע מחצית השווי הכספי של אותו הרכוש (למעט מספר חריגים).

תביעת חלקות רכוש קובעת כיצד יתחלק הרכוש בין בני הזוג

 פגישת ייעוץ בנושא גירושים במשרדנו 

כאמור פגישת ייעוץ ראשונית עם עורך דין הכרחית ואין לה תחליף. במידה והנכם שוקלים לפתוח בהליכי גירושים או שהדבר נכפה עליכם חשוב לפנות ראשית לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי.

במסגרת פגישת ייעוץ במשרדנו (הכרוכה בתשלום) תקבלו מידע מקיף ומפורט על זכויותיכם המשפטיות, תמונת המצב המשפטי הרלבנטית לגביכם, והכי חשוב מהם דרכי הפעולה והאסטרטגית שעליכם לנקוט. 

 

מדובר בפגישה עורכת כשעתיים. לכן חשוב להצטייד במסמכים רלבנטיים (אם יש), והכי חשוב לא להתבייש לשאול כל שאלה כדי שתוכלו להפיק מהפגישה את המירב האפשרי ולקבל בסופה תמונה ברורה על מצבכם הנוכחי ולאן פניכם מועדות. 

 

בסיום הפגישה, תוכלו לקבל הצעת מחיר מפורטת לטיפול בתיק מטעמנו. היה ותבחרו לשכור את שירותי המשרד – תקוזז עלות הפגישה מתוך שכר הטרחה בגין הטיפול.

 

לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית, חייגו עכשיו: 077-4150027

חשוב לקבוע פגישת ייעוץ כדי להבין את נושא הסמכויות


  • מאמרים נוספים רלוונטים