רכישת סמכות בבית הדין הרבני

בישראל, לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים, לבית הדין הרבני יש סמכות שיפוט ייחודית בענייני נישואין וגירושין של בני זוג יהודים, שהם אזרחי המדינה או תושביה. בנוסף, על פי החוק נישואין וגירושין של יהודים בישראל נערכים לפי דין תורה. לאור זאת, כאשר בני זוג יהודים בישראל רוצים להתגרש, סמכות הדיון בתביעת הגירושין תהיה נתונה בידי בית הדין הרבני שבאזור המגורים המשותף של בני הזוג. 

במידה ובני הזוג לא מצליחים להגיע להסכמה בעת הפרידה בצורה של הסכם גירושין, הנושאים השנויים במחלוקת ביניהם יתבררו בפני בית דין רבני או בפני בית משפט לענייני משפחה.

הגשת תביעה בבית הדין הרבני

החוק קובע כי, אם הוגשה תביעת גירושין בין יהודים לבית הדין הרבני, לבית הדין תהיה סמכות שיפוט ייחודית גם בכל עניין הכרוך לתביעה. פסיקת בתי המשפט קבעה, כי מדובר בעניין אשר נכרך בפועל לתביעה ואשר הכרעתו דרושה לשם “חיסול יעיל של יחסי בני הזוג”. לדוגמא: ניתן לכרוך לתביעה את עניין המזונות, עניין חלוקת הרכוש ועוד.

לפני שבית הדין מתחיל לדון בעניינים הכרוכים השונים, עליו לבחון את סמכותו לדון באותם עניינים לפי שלושה מבחנים:

1.כנות התביעה – על בית הדין הרבני לבדוק האם הגבר התובע באמת רוצה להתגרש או שהוא רק מנסה למנוע מהאישה לתבוע את זכויותיה בבית המשפט לענייני משפחה. תביעת גירושין כנה או לא כנה צריכה להימדד לפי מבחן “הצופה מהצד” (כלומר מדובר במבחן אובייקטיבי). כמו כן, כנות התביעה נמדדת רק לגבי יום הגשת התביעה.

2.כריכה כדין – בית הדין הרבני עורך שתי בדיקות: בדיקה דיונית, לפיה הוא בוחן מבחינה טכנית האם נרשמו בצורה ברורה ומפורטת כל העניינים שבן הזוג רצה לכרוך לתביעה, ובדיקה מהותית לפיה בית הדין בוחן האם מבחינה מהותית כלל היה ניתן לכרוך את אותם עניינים (האם הם רלוונטיים ל”חיסול יעיל של יחסי בני הזוג”).

3.כנות הכריכה – על בית הדין הרבני לבדוק האם הכריכה נעשתה בשל רצון התובע שידונו בעניינים אלה דווקא דיינים של בית הדין, בשל סיכויים לקבל תוצאה טובה יותר לעומת התוצאה בבית משפט אזרחי.

לבסוף, אם בית הדין הרבני צלח את שלושת המבחנים שלעיל, בית הדין רשאי לדון בעניינים הכרוכים לתביעת הגירושין. בבית הדין הרבני, הדיין דן בכל התביעות כתביעה אחת – משום שכל הסוגיות “נכרכו” יחד לתביעת הגירושין.

כיצד לרכוש סמכות בבית הדין הרבני בעת תביעת גירושין


  • מאמרים נוספים רלוונטים