צוואה הדדית בין בני זוג – למענכם ולמען משפחתכם

רוב האנשים אינם אוהבים להתעסק באשר יתרחש לאחר לכתם מן העולם ומעדיפים להתרכז בחיים. אכן, התעסקות בנושא המוות מרתיעה את רובנו ובצדק. אולם עם זאת, מומלץ ביותר לערוך צוואה, אשר תסדיר את העברת רכושכם, חלילה במקרה פטירה, וזאת אף בגילאים צעירים יחסית כגון בסביבות 40 שנים. זאת שכן, מבלי שיוכח רצונו האמתי של הנפטר, באשר יעשה בממונו, יחולק הרכוש באופן עקרוני על פי החוק דבר העלול לגרור עמו תוצאות שאינן רצויות, לא למוריש וכן לקרוביו. בהמשך לכך, קיימת חשיבות לעריכת צוואה כדין, בכדי להבטיח את קדושת רצונו האחרון של אדם, אשר הלך לעולמו. זאת מפאת הסיבה כי פגמים בכשרות הצוואה עלולים לגרום למחלוקות וסכסוכים קשים בין היורשים הפוטנציאליים. תופעה מצערת נוספת הינה, שכידוע לא אחת נופלים אנשים ובעיקר קשישים וחסויים, להשפעה בלתי הוגנת מצד גורמים שונים המעוניינים לשים ידם על העיזבון. לכן, לעתים יכולה להתקיים צוואה בתמונה ואשר כביכול עונה על דרישות הדין, אולם עם זאת אינה משקפת את רצונו האמתי של המוריש, שכן נערכה תחת מניפולציות וניצול חולשתו.

צוואה הדדית כחריג

לכן למרות הנזכר, כי צוואה מהווה את קיום רצונו האישי של הנפטר, ישנו מוסד המכונה “צוואה הדדית”, אשר תפקידו לפתור את הבעיות, העולות, במקרים של עריכת צוואה רגילה. הכוונה כמובן כאמור לנושאים כגון, השפעה בלתי הוגנת ונישול הילדים מקבלת העיזבון. לא זו אף זו, אלא שנושא זה של ציווי הדדי הוסדר בחוק הירושה בשנת 2005 ובכך קיבל גושפנקא וחיזוק נורמטיבי בתיקון לחוק. לאור המצב המשפטי השורר היום, בני זוג אשר מעוניינים להבטיח כי רכושם יעבור ביום מותם לבן זוגם ולאחר מכן ביום פטירת בן הזוג לילדיהם, יכולים לערוך צוואות האחד כלפי רעהו הנסמכות אחת על השנייה. כך, כאשר אחד מבני הזוג הולך מן העולם, יזכה בן זוגו בעיזבונו ולא יוכל, עקרונית, לשנות את צוואתו שנכתבה דה אז כרצונו וזאת כחריג לכלל המאפשר חופש בחירה אישי בציווי נכסיו של אדם לאחר מותו. כל זאת בניגוד למצב עובר לתיקון לחוק, בו לא הייתה קיימת ההגבלה במלוא חומרתה וכלשכן מעוגנת בחקיקה מסודרת.

צוואה הדדית גורם להתנקשות בחוק

באילו תנאים ניתן בכל זאת לבטל צוואה הדדית?

על פי לשון חוק, ניתן לבטל צוואה הדדית אלא בהתקיים התנאים כדלקמן:

•אחד מבני הזוג החתומים על הצוואה ההדדית מודיע בכתב על ביטולה, עוד בחייהם, ובכך מתבטלות 2 הצוואות.

•היה ואחד מבני הזוג נפטר זה מכבר והצד השני מעוניין לבטל את צוואתו, עליו לוותר על חלקו בצוואה ההדדית שלא לטובתו, לטובת ילדי או אחי המוריש. כל זאת במידה והעיזבון עדיין לא חולק.

•היה ובן הזוג נפטר והעיזבון חולק זה מכבר והצד השני מעוניין לבטל את צוואתו, עליו להשיב את כל אשר ירש מבן זוגו בחזרה לעיזבון.

מכך נובע, כי כל עוד אחד מבני הזוג נותר בחיים אזי כלל הרכוש שצברו שני בני הזוג במהלך חייהם מובטח להיוותר בידיהם או לפחות בידי אחד מהם. לאחר פטירת שני בני הזוג, יחולק רכושם על פי חוק בין ילדיהם.

חוק הירושה מסדיר את נושא הצוואות ההדדיות

מקרה שהיה כך היה

מקרה שהגיע לבית המשפט לענייני משפחה עסק בילדים אשר נושלו מן החלק בירושת, סביהם, לאימם שנפטרה. באותו מקרה, הוריה של אם הילדים ערכו ביניהם צוואה הדדית, המבטיחה את חלוקת רכושם, לאחר מותם, בין ילדיהם. אלא כי, לאחר מות הסב ובעוד סבתם בחיים נפטרה אמם של הילדים ממחלה קשה. דבר זה, גרם לסבתא לשנות את הצוואה ולהוריש את העיזבון רק לאחיה של האם, המנוחה, שנותר בחיים.

לטענת הילדים, המנושלים, שבינתיים הסתלקו מחלקם בצוואה לטובת בעלה של אמם ז”ל, אין לשנות את הצוואה ההדדית. לדבריהם, במידה ולא הייתה מבטלת סבתם את הצוואה המקורית, שלא כדין לטענתם, אזי היו זוכים בחלק בעיזבון שהגיע לאמם.

אלא כי, בית המשפט קבע כי הצוואה שנערכה בשנות ה-90 נכתבה בטרם נכנס התיקון לחוק ועל כן ניתן עקרונית לבטלה יותר בנקל, שכן התיקון משנת 2005 אינו חל עליה.

כל שכן, קבע כבוד השופט בן-ציון גרינברגר, כי אף במידה והסבתא לא הייתה משנה את הצוואה ומותירה אותה כפי שהייתה במקור, הרי שגם במקרה שכזה לא היו יורשיה של הבת שנפטרה זוכים בעיזבון הסב. זאת שכן, בצוואה קיים היה הסדר של “יורש אחר יורש” ולפיכך, לאור פטירתה של הבת, גם כך אין יורשיה זכאים לרשת את העיזבון, שכן הצוואה לטובתה בטלה.

אשר על כן כבוד השופט גרינברג סיכם וקבע, כי פטירת האם לפני הסבתא מייתרת ושומטת את בסיס התביעה למעשה ולכן יש לדחותה.

לסיכום, כאמור נושא חלוקת העיזבון בין הזוכים מהווה מקור לסכסוכים מלאי יצרים ועוגמת נפש ולא אחת בין קרובי משפחה מדרגה ראשונה. לכן, מוסד זה של צוואות הדדיות הינו מבורך, שכן מקדים תרופה למכות, שמניסיון העבר ולמרבה הצער, פוקדות את המשפחות הטובות ביותר. זאת אף הסיבה, שמומלץ במקרים רבים ללכת בדרך זו כיוון שהתוצאה המתקבלת מצוואה הדדית לרוב מבורכת ומקובלת על כלל הציבור. עם זאת, כמובן שכל מקרה הינו שונה מרעהו ולכן, מעבר לעריכת הצוואה, בהתאם לכללים הנורמטיביים, יש לדעת כיצד לנסחה בכדי להשיג את המטרה המדויקת והרצויה. לפיכך, מומלץ להתייעץ עם עו”ד מומחה לדיני משפחה בטרם עורכים צוואה וקל וחומר צוואה הדדית.

ממולץ שעורך דין ממוחה יערוך צוואה הדדית


  • מאמרים נוספים רלוונטים