פתיחת תיק גירושין בבית הדין הרבני

חשוב להבין כי פתיחת התיק הנה “יריית הפתיחה” במרוץ שבין בני הזוג, ולכן קיימת חשיבות גדולה לעיתוי בה הוגשה, המיקום והניסוח. לאור זאת, לפני פתיחת תיק גירושין מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין גירושין המומחה בתחום, ולדון עמו בכל הזוויות האפשריות של ההליך. את הטופס יש למלא עם עורך הדין, שכן לכל הרישומים (לרבות פרטים אישיים בסיסיים) יכולה להיות השפעה בעתיד על התנהלות התיק.

חשוב לציין כי פתיחת תיק גירושין בבית הדין הרבני מחייבת העלאת טענות המהוות עילה לגירושין ויש להוכיח אותן. כלומר בן הזוג שחפץ בגירושים ומעוניין לפתוח תיק גירושין כנגד בן הזוג השני, צריך להעלות טענות המהוות עילת גירושין ולהביא ראיות לביסוס אותן עילות גירושין.

לבית הדין הרבני יש סמכות לדון – מעבר לעניין הגירושין עצמם, המצוי בסמכותו הייחודית – גם בשלושה עניינים נוספים : משמורת ילדים, הסדרי ראיה, מזונות אישה וחלוקת רכוש. 

כאמור בעניינים הנוספים גם לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות מקבילה, ולכן על מנת שלבית הדין הרבני תהיה סמכות לדון בעניינים אלו יש להגיש תביעת גירושין כרוכה, בצירוף מסמכים מתאימים, ולדאוג לכך שתביעת הגירושין תענה על התנאים המצטברים שנקבעו בפסיקה והן: 

א. כנות תביעת הגירושין 

ב. כריכה כדין 

ג. כנות הכריכה

אם פתיחת תיק הגירושין בבית הדין הרבני אינה עומדת באחד מהתנאים המצטברים שפוטו דלעיל, הסמכות לדון בעניינים שנכרכו בתביעת הגירושין בעת
פתיחת תיק גירושין ברבנות תהיה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, גם אם נפתח תיק גירושין קודם בבית הדין הרבני.

חשוב להדגיש כי לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה קיימת סמכות מקבילה לדון בסכסוכים בין בני זוג יהודיים, כולל סוגית חלוקת הרכוש. בעצם מדובר על
מרוץ סמכויות בגירושין המפורסם שיש לו השפעה מאוד גדולה על ניהול נכון של הליך הגירושין בין בני זוג ולא פחות חשוב על תוצאות הגירושים. 

 

פתיחת תיק גירושין בבית הדין ירית הפתיחה בגירושים


  • מאמרים נוספים רלוונטים