עיכוב יציאה מהארץ

חייבים רבים בורחים לחו”ל עקב חובות כספיים. כלי אשר יכול למנוע מצב זה הוא צו עיכוב יציאה מהארץ אשר ניתן כנגד החייב. צו עיכוב יציאה מהארץ (המכונה גם “צו איסור יציאה מהארץ”) אוסר על החייב המעוכב לעזוב את הארץ כל עוד הצו תקף. הצו מהווה סעד אכיפתי שנועד לייעל את גביית החוב.

על מבקש הצו להציג “חשש כן ורציני” כי יציאתו של החייב מהארץ תסכל או תכביד על תשלום החוב. בית המשפט צריך להיות משוכנע כי קיים חשש סביר שהאדם הולך לעזוב את הארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת, וכי הדבר יכביד באופן ממשי על קיום ההליך או על ביצוע פסק הדין. אם לראש ההוצאה לפועל יש יסוד להניח כי החייב עומד לצאת מהארץ מבלי לפרוע את חובו, הוא רשאי להוציא כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ.

הוצאת צו בעת הליך גירושין

צו עיכוב יציאה מהארץ מסייע לא רק כדי לאכוף תשלום, אלא גם במצבים מסוימים כדי להבטיח קיומו של הליך משפטי. סעד זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני, במטרה להבטיח את קיומו של הליך הגירושין. מומלץ להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ במצבים הבאים:

1. הבטחת תשלום מזונות – כאשר קיים חשש שבן הזוג יברח מארץ כדי להימנע מתשלום מזונות לאישה או מזונות לילדים. כאשר אדם חב במזונות מכוח הסכם גירושין אך אינו משלם את חובו או כאשר הוגשה תביעה למזונות, ניתן לבקש להוציא כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ. חשוב לציין, כי על ראש ההוצאה לפועל לבחון אפשרויות חלופיות פחות חמורות להבטחת המזונות כגון מתן ערבות לגביית המזונות.

2. בריחה מתביעת גירושין – כאשר קיים חשש שבן הזוג יברח מהארץ לאחר שקיבל את תביעת הגירושין וטרם סיומו של הליך הגירושין, ניתן לבקש להוציא כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ. במקרים של סרבנות גט, סרבן הגט עלול לצאת מהארץ ועל ידי זאת להביא לעגינות בן זוגו מסורב הגט. במצב זה, בית הדין הרבני רשאי להפעיל סנקציה של עיכוב יציאה מהארץ.

3. הברחת ילדים – ניתן לבקש להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ גם כנגד ילדי בני הזוג הקטינים, כאשר קיים חשש שאחד מבני הזוג יברח עם הילדים לחו”ל.

 צו עיכוב יציאה מהארץ מונע הברחת הילדים מחוץ לגבולות ישראל

כיצד ניתן לברר על קיומו של צו?

פעמים רבות החייב אינו מקבל הודעה על הצו, אלא נתקל בבעיה בפעם הראשונה בביקורת הדרכונים בשדה התעופה לקראת נסיעה קצרה או ארוכה לחו”ל. מרכז המידע של רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול מספק מידע לאזרחים המעוניינים לברר אודות קיומו של צו עיכוב יציאה מהארץ. ניתן לפנות למרכז המידע באמצעות אתר האינטרנט – בדיקת עיכוב יציאה מהארץ או באמצעות הטלפון בטלפון 3450*
לחיוג מטלפון קווי: 1-222-3450
חיוג מחוץ לארץ: 972-2-6294666
שעות מענה טלפוני
ימים א’, ג’, ה’ בין השעות 8:00 עד 16:00
ימים ב’, ד’ בין השעות 8:00 עד 18:00

צו עיכוב יציאה מהארץ בעת גירושין בישראל


  • מאמרים נוספים רלוונטים