עורך דין נוטריון

בטרם ניגע בכלל נושאי המאמר עסקינן, נבחן ראשית ונענה, על השאלה מיהו הנוטריון, או מהו עורך דין נוטריון?

נוטריון הינו כאמור, עורך דין אשר תפקידו לאמת ולאשר מסמכים, שמידת האמינות, הנדרשת, בעריכתם, הינה גבוהה ביותר. למשל, במידה ואנו מעוניינים לבצע עסקה, גדולה, נאמר במקרקעין, הרי שאת ייפוי הכוח הנדרש, לעסקה זו, יש לערוך בעזרת נוטריון. שכן, מוסד הנוטריון נהנה מרמת אמון גדולה, ביותר, בעולם המשפט. ובהמשך לכך, חזקה על מסמך, הנושא את חתימתו של נוטריון, כי חתומים עליו, מי אשר מוצג כי חתומים עליו וכן, כי החתומים על המסמך הבינו, את, משמעות חתימתם.

מהיכן נולדה אמינותו של הנוטריון?

הסיבה, לפיה רוחשים כבוד, כה גדול ואמון כה רב, לכל הנוגע לחתימתו של הנוטריון, הינה, בין היתר, אמצעי הסינון אשר, אינם מאפשרים, לכל אדם, או לכל עורך דין, להפוך לנוטריון. כמו כן, כפופים הנוטריונים לכללי אתיקה, מחמירים ביותר, השומרים על טוהר התפקיד ומידותיו.

בכדי להיות מוסמך כנוטריון, על עורך הדין לעסוק במקצוע, לפחות, 10 שנים. בנוסף, עברו של עורך הדין, המועמד, נדרש להיות נקי. קרי, על אותו עו”ד, המעוניין להפוך לנוטריון, להיות חף מהשעיות, מלשכת עורכי הדין, או הרשעות הטומנות בחובן קלון. בנוסף, על עורך הדין, הוותיק, המעוניין להפוך מוסמך, לנוטריון, לעבור קורס הכשרה מיוחד. ואזי בסופו של התהליך, יקבע משרד המשפטים, האם לקבל ולהסמיך, את המועמד, כנוטריון בישראל.

עורך דין נוטריון הינו בעל אמינות גדולה 

תפקידיו של עו”ד נוטריון

כאמור, מוסד הנוטריון נועד לאמת, מסמכים הרלוונטיים לעסקאות, או צעדים משפטיים, בעלי משמעות גבוהה, בעיקר כספית. בין השירותים, אשר מעניק הנוטריון, נמצא תפקידים כגון:

צוואה נוטריונית – על פי חוק הירושה, ישנן 4 דרכים לעריכת צוואה, אחת האמינות, מבינן, הינה הצוואה הנוטריונית. בדין, מוגדרת הצוואה הנוטריונית, כצוואה בפני רשות, לפיה רשאי אדם לצוות, את, אשר יעשה ברכושו, לאחר יום פקודה וזאת, מול רשות. קרי, למול בית המשפט, או בית הדין וכדומה. לענייננו, אף נוטריון, לאור האמינות הרבה והכבוד שרוכש לו, עולם המשפט, נחשב כרשות ולפיכך, ניתן לצוות גם מולו.

אימות חתימה מול נוטריון – עקרונית, אימות חתימה, במקרים רבים, ניתן לבצע, אף, אל מול עורך דין שאינו נוטריון. אלא כי, שישנם מקרים, בהם קיימת רגישות וחשיבות, גבוהה, לאמינות המסמך וזיהוי, החתומים עליו. שאזי, נדרשת חתימה, על אותו מסמך, למול עו”ד שהינו אף נוטריון. כמו כן, ישנם מקרים, בהם עקרונית, לא נדרש, אימות חתימה למול נוטריון, ומספיק בשביל ביצוע פעולה, זו, עורך דין רגיל. אלא כי, לעתים, גם, במקרים כנ”ל, דורשים מוסדות מסוימים, בכל זאת, את אימות החתימה למול, עו”ד, שהינו נוטריון. כל שכן, במקרים אחרים, מעדיפים החותמים, העתידיים, על המסמך להעניק לו גושפנקא גבוהה יותר. כל זאת, הינם מבצעים, באמצעות הפקדת המשימה, בידי נוטריון.

תרגום נוטריוני – אחד מן התפקידים המרכזיים של הנוטריון, הינו התרגום הנוטריוני. מסמך המתורגם, משפת המקור, לשפה המתורגמת, קרי שפת היעד והנושא חתימתו, של נוטריון, קיימת חזקה, כי תוכן שני המסמכים, כלומר המקור והיעד זהה. או, חזקה על המתרגם, כי הינו דובר את שפת, שני המסמכים, הרלוונטיים כאמור.

יפוי כוח נוטריוני – שוב אף כאן, במקרים בהם מבוצעות עסקאות חשובות ובעלות ערך, כספי, גבוה, הרי כאשר נזדקק לייפוי כוח, לעתים מתעורר, הצורך ו/או הדרישה, לערכו בנוכחות ועל ידי נוטריון.

לנוטריון תפקידים רבים

כיצד אבחר את הנוטריון המתאים?

כאשר אנו מוצאים עצמנו, נזקקים לשירותיו של נוטריון, הרי מן הסתם נראה שאנו עומדים, כאמור, בפני ביצוע פעולה משפטית, או עסקה וכדומה, בעלות חשיבות גדולה, ביותר, לגבי חיינו ועתידנו. על כן, בכדי לבחור נכון את הנוטריון המקצועי והמתאים, לנו, ביותר להלן מספר טיפים, על קצה המזלג, עליהם מומלץ, בין השאר, להשים את ליבנו.

כאשר אנו נפגשים עם נוטריון שהינו מועמד פוטנציאלי, לשכירת שירותיו, הרי שראשית יש לבדוק, כי אכן ברשותו רישיון לעסוק כנוטריון, ושהינו, בר תוקף בישראל וכן, עדכני ופעיל.

כמו כן, כאמור, תפקידי הנוטריון, חולשים על תחומים שונים, מדיני משפחה וגירושין, דרך מקרקעין וכלה בירושה וכדומה. על כן, כאשר אנו מחפשים אחר נוטריון מתאים, יש לוודא, כי הלזה עוסק בתחום הרלוונטי, למקרה שלנו. קרי, היה ואנו מעוניינים בצוואה, נוטריונית, נתור אחר נוטריון שהינו אף עורך דין המתמחה בירושה, וכיוצא בכך.

ולסיום זכרו, כפי שתפקידיו של הנוטריון, מהווים רשימה סגורה, אף שכר טרחתו של הנוטריון, בעבורם, סגור ומנוי בחוק. כלומר, התשלום בעבור השירותים אותם רשאי לספק, הנוטריון, הינו קבוע בחוק, ומתעדכן מדי פעם. לפיכך, נוטריון אשר נוקב בסכום אחר, מן הקבוע בדין, עובר עבירה אתית, שכן הלה אינו רשאי לזאת.

בחירת נוטריון  מתאים חשובה מאוד


  • מאמרים נוספים רלוונטים