עורך דין מגשר בהליך גישור גירושין

אישיותו של המגשר בא לידי ביטוי לאורך כל הליך גישור גירושין וישנם מספר נתונים אישיים שחשוב שיהיו אצל מגשר גירושין כגון: אינטלקט גבוה, בעל ניסיון חיים המאפשר לסייע בפתרון בעיות במצבים קשים, בעל רגישות, כושר הקשבה ויכולת להיות ערני וקשוב לתחושות בני הזוג המתגרשים ומניעיהם.

כאמור הסכם גירושין הוא גולת הכותרת בהליך גישור גירושין כי הוא בעצם שם סוף לסכסוך בין בני הזוג, אחרת יפלסו בני הזוג את דרכם לעימות משפטי ארוך ויקר.לכן חשוב לבדוק היטב מהי הכשרתו של המגשר- ראשית, יש לבחון האם מדובר במגשר שהינו גם עורך דין. על אף כי אין דרישה פורמאלית להיותו של המגשר עורך דין מגשר, חשוב שהמגשר יהיה גם עורך דין על מנת שיהיו בידו את הכלים הראויים לנסח את ההסכם בהתאם לכללים המשפטיים ולדין המצוי.

הסכם גירושין צריך להיות תוצאת הגישור

עורך דין מגשר בקיא היטב בפסיקה ובחוק של דיני המשפחה ולרוב הוא גם בקיא בפרקטיקה של ניהול תיק גירושין בבית הדין הרבני ובבית משפט לענייני משפחה.
הניסיון שיש לעורך דין מגשר בהליכים עצמם בבתי המשפט באים לידי ביטוי בהליך גישור גירושין והם ללא ספק מאפשרים לבני הזוג המתגרשים המצווים בהליך גישור גירושין לקבל מידע חיוני שמאפשר להם לקבל החלטות מתוך ידיעה על המתרחש בין כותלי בית המשפט ו/או בית הדין הרבני.

עורך דין יצחק-ארז קרט שנחשב כיום כמנהל משא ומתן מן השורה הראשונה המשלב דרך קבע חשיבה מחוץ הקופסה בעת משא ומתן בהליך גישור גירושין מציין כי גישור גירושין הוא הליך הסובב מידע. בהליך כזה על המגשר להיות בעל ידע מקצועי וניסיון בנושא הגישור, קרי בתחום הגירושין ודיני המשפחה.

עורך דין מגשר מצויד בידע ובמיומנות להצגת פתרונות משלו לבני הזוג בתחום הגירושין או שהוא בעל יכולת להעריך מה תהא תוצאת ההליך השיפוטי בבית המשפט.
מלומדים שונים, התומכים בהליך גישור גירושין, מדגישים כי לא ניתן להתעלם מן הכישורים השונים הנדרשים ממגשר בתחום מקצועי כמו גירושין, וחובה להעדיף עורך דין מגשר על מגשר רגיל.

מודגש כי אין דומה גישור במגזר העסקי לגישור במגזר הציבורי ושניהם גם יחד אינם דומים לגישור בענייני משפחה. ההבדלים אינם נובעים אך ורק מן הידע המקצועי השונה בין התחומים, כי אם גם מהבדלי רגישויות בי התחומים השונים.

ללא הבנה עמוקה בתחום המקצועי של הגירושין, לא יוכל המגשר לקלוע אל רגישויות הצדדים ולפיכך לא יוכל לספק את ציפיות הצדדים ממנו.
מובן כי נטיית המלומדים לתמוך בעורך דין מגשר שהוא גם עורך דין גירושין לניהול הליך גישור גירושין.


  • מאמרים נוספים רלוונטים