סקירת פסקי דין גירושין העוסקים בחלוקת נכסי קריירה בהליך גירושין

עורכי דין גירושין במשרדנו ערכו סקירה כללית של חלוקת נכסי קריירה, מוניטין עסקי ומוניטין אישי בעת חלוקת רכוש בהליכי גירושין, מתוך פסקי דין של בתי המשפט ובתי הדין הרבנים הדנים חלוקת רכוש בהליך גירושין.

• ת”א 257/90 : גוזנר נ’ גוזנר – אשת רופא שיניים בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין תבעה כי מוניטין עסקי של מרפאת שיניים יוכר לצורך חלוקת רכוש בהליך גירושין. בית המשפט בתל אביב קיבל ופסק שמגיעות לה מחצית מהזכויות במרפאת השיניים של בעלה בת חלוקת רכוש. השופט ד”ר ג. קלינג פסק הדין גירושין אמר: “יש בהחלט מקום לשום גם את שוויו כעסק פעיל, על ציבור הלקוחות הרגילים לפקדו.”
מאידך גיסא דחה את הבקשה להכליל גם מוניטין אישי בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין : “מה ייעשה לגבי הזכות במוניטין שלה טוענת התובעת. כיצד על הבעל ליתן לתובעת את חלקה באותם מוניטין? אם נרחיק לכת באותה חשיבה, הרי על בעל המוניטין להעמיד עצמו וכישוריו למכירה למרבה במחיר ולהשתעבד לו, על מנת לשלם מחצית מהתמורה לאשה.”

• ת”א (ירושלים) 415/94 : פלונית נ’ פלוני – אשת פרופסור וראש המחלקה לרפואת פה ולסת במרכז רפואי ביקש לתבוע מוניטין אישי בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין.
נקבע כי עצם תוארו ותפקידו של הבעל אין בהם להעיד על מוניטין אישי שיש לחלקו בעת גירושין תוך כדי חלוקת רכוש.
השופט עזרא קמא פסק הדין גירושין אמר: “העולה מן המקובץ הוא, שאין מקום לקבל את טענת התובעת לקביעת חלקה במוניטין שצבר הנתבע, אומנם היה לה חלק בקידומו המקצועי של הנתבע, ברם, הנתבעת נהנתה באופן עקיף ממוניטין זה, בעיקר בשל העובדה שמשכורתו של הנתבע הייתה גבוהה מן המקובל ואורח חייהם של בני הזוג התנהל בהתאם לכך.”

• תמ”ש 12790/95 : פריימן נ’ פריימן – אשת עורך דין תבעה להכיר בעת חלוקת רכוש בתביעת גירושין הן מוניטין אישי והן מוניטין מקצועי של בעלה.
כב’ השופט ד”ר גרשון גרמן פסק הדין גירושין אמר:  “אני דוחה, איפוא, את הטענה (לאור פסק הדין בעליון) שבתקופת הנישואין לא נתרם מאומה למוניטין ואת הטענה שהמעמד אליו הגיע הנתבע איננו אלא התפתחות עסקית רגילה וטבעית.”
בית המשפט קיבל את הטענה שיש להכיר בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין גם מוניטין אישי וגם מוניטין עסקי. עורכי דין גירושין במשרדנו מדגישים כי הנתבע ערער על פסק דין חלוקת רכוש, אך הן בית המשפט המחוז והן בית המשפט העליון השאירו פסק דין חלוקת רכוש בהליך גירושין זה על כנו.

• בע”מ 4623/04 : פלוני נ’ פלונית – ערעור על פסק דין חלוקת רכוש בעת הליך גירושין, בו יצר בית המשפט תקדים מחייב הקובע כי מוניטין אישי הוא נכס לחלוקה בין בני זוג בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין. אשת רואה חשבון תבעה להכיר בעת חלוקת רכוש בתביעת גירושין מוניטין אישי של בעלה. בית המשפט העליון קבע החלת הלכת השיתוף על כושר השתכרות מוגבר ראויה גם בראי עקרון השוויון ועל כן תתבצע בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין.
מספר ציטוטים חשובים מפסק הדין:
“התפתחותו המקצועית של האדם מהווה פרק מרכזי בסיפור חייו. תכופות, שלובה ההתפתחות המקצועית של כל אחד מבני-זוג בזו של האחר, עד כדי שהשתיים מספרות יחד סיפור אחד.”
“בנייתן המשותפת של קריירות היא לרוב אחד המיזמים החשובים ביותר בנישואים, ויכולת ההשתכרות המוגברת היא הנכס המשמעותי היחיד, או למצער המשמעותי ביותר, מן הבחינה הכלכלית בנישואים רבים…” .

• ע”מ (חיפה) 740/08 : פלוני נ’ פלונית – אשת בעל עסק תבעה לקבלת פיצוי בעת חלוקת רכוש בתביעת גירושין מבעלה, כפיצוי נכסי קריירה.
בית המשפט פסק פיצוי שיקומי לאישה בנוסף למזונות אישה בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין.
“לא מן הנמנע להחיל את ההלכה שנקבעה באשר לזכותה של בת זוג ב”נכסי קריירה” של בן זוגה, כתמונת הראי של עתודה כלכלית עצמאית שיכולה הייתה המערערת להבטיח. במסגרת זו יש ליתן למערערת פיצוי על הפער ביחס למערער שנוצר בתקופת התמקדותה והשקעתה במרחב הביתי – בגידול בנותיהן המשותפות, טיפול בצרכי המשפחה, דאגה לבית, וזאת בצד עבודתה לעזרת המשיב ואביו בעסק המשפחתי. מערך זה מנע מן המערערת פיתוח קריירה עצמאית והבטחת עתודה כלכלית לעצמה, שעה שהותירה למשיב פנאי להשיא נכסיו וכושר השתכרותו בעבודה במחוץ לבית.”

 תמ”ש 9881/07 : פלונית נגד פלוני –  בית המשפט לענייני משפחה בקריות קבע כי אישה זכאית לתשלומים בגין חלוקת רכוש בהליך גירושין עקב נכסי הקריירה של בעלה.  בית המשפט קבע תשלום עיתי לאישה כפיצוי על נכסי קריירה של הבעל.


  • מאמרים נוספים רלוונטים