נכסי קריירה, מוניטין עסקי ואישי – כל המידע מרוכז

ראשית נגדיר מה נכלל תחת המונח נכסי קריירה – הכוונה לכושר ההשתכרות הנובע מנכסים שאינם מוחשיים, שצבר בן זוג במהלך תקופת הנישואין לרבות מוניטין עסקי, מוניטין אישי, תואר אקדמי, רישיון מקצועי, דרגה מקצועית ועוד.
נכסי קריירה או מוניטין עסקי או מוניטין אישי הם בעצם סוג של נכס.
נכס בעל שווי כלכלי ששווה לפעמים ממון רב, אשר ניתן לאומדו בכלים מקובלים במהלך הליכי גירושין, תוך שימוש מושכל באקטואר גירושין.

האם ההלכה הפסוקה בישראל מכיר בחלוקת נכסי קריירה, מוניטין עסקי, מוניטין אישי והון אנושי בהליך גירושין?
נחלק תשובה זו לשני חלקים:
1. ידועים בציבור ובני זוג שנישאו לפני 1.1.74 ולהם נכסי קריירה.
2. בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74 ולהם נכסי קריירה.

הגנו על נכסי הקריירה שלכם

עורכי דין המיצגים ידועים בציבור או בני זוג שלהם נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי והם נישאו לפני החלת חוק יחסי ממון (קרי לפני 1.1.74) חלה עליהם הלכת השיתוף.
הלכת השיתוף הינה פרי ההלכה הפסוקה אשר קובעת חזקה לפיה בני זוג החיים בצוותא ומקיימים משק בית משותף, הרכוש ובכלל זה נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי שנצברו במשך חייהם המשותפים הוא רכושם המשותף המתחלק ביניהם בחלקים שווים בעת חלוקת רכוש או פרידה, גם אם הוא רשום רק על שם אחד מהם או מיוחס לאחד מהם בלבד כגון נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי שלו.
נקבע בע”מ  4623/04 כי הלכת השיתוף תחול גם על נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי.

 כאשר עורכי דין מיצגים בני זוג שלהם נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי והם נישאו שכבר חל עליהם חוק יחסי ממון, מכירים בתי המשפט בהתאם לחוק יחסי ממון בזכותו של בן זוג במחצית הנכסים שנצברו ובכלל זה נכסי קריירה, מוניטין עסקי, מוניטין אישי בתקופת הנישואים ובחלוקתם השווה בעת חלוקת רכוש במהלך הליכי גירושין.

מה הגיון בחלוקת נכסי הקריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי? לרוב ההתפתחות המקצועית (נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי) של כל אחד מבני-זוג קשורה זו בזו. בני זוג עשויים לוותר על השכלה או על משרה, לעבוד או ללמוד שעות מעטות יותר, להקריב פוטנציאל לקידום ואף לוותר לחלוטין על קריירה, כל זאת כדי שיוכל בן הזוג האחר להתפתח בעצמו ולצבור נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי למען טובתו-שלו, למען טובתו של הקשר הזוגי ולמען טובתה של המשפחה כולה. הסיבה העיקרית שעומד לנגד עיני בית המשפט בעד חלוקתם של נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי בין בני הזוג בהליך נובעת מסיבות של צדק ושוויון.

חלוקת נכסי קריירה מתבסס על צדק