נכסי קריירה, הון אנושי, כושר השתכרות – כיצד מחלקים אותם בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין ?

מחקרים בעולם המודרני מלמדים כי הנכס המשמעותי לאדם הוא למעשה כושר ההשתכרות (הון אנושי שלו). כושר ההשתכרות (הון אנושי) הוא קניין (נכס) לכל דבר ועניין. נדגיש כי נכס בעת חלוקת רכוש, מוגדר כתועלת כלכלית שניתן להפיק ממנו הטבות, ולכן אין סיבה לא לחלק את התועלת הזו (הון אנושי) בעת חלוקת רכוש…

מחקרים שונים שנערכו בעולם המערבי מראים שבעקבות גירושין רמת החיים של הגבר עולה ב- 42% מהמקרים ושל האישה יורדת ב-כ-70% מהמקרים.
אחת הסיבות העיקריות לכך הינה סוגיית הון אנושי (כושר השתכרות עתידי).

בפני בתי המשפט לענייני משפחה עומד אתגר לא קטן בעת הניסיון לכמת את שווי כושר השתכרות (הון אנושי), כאשר עליהם להפריד את הכישרון הטבעי (המולד) של אדם מכושר השתכרות העתידי שלו (הון אנושי שלו).
בחישוב שווי הון אנושי צריך להגיע לכושר ההשתכרות העתידי (הון אנושי שלו) לאחר הורדת הכישרון הטבעי כפול מספר החודשים של עבודה עתידנית עד היציאה לפנסיה.

חשוב לא פחות לזכור כי בפני בתי המשפט לענייני משפחה עומד אתגר נוסף שאף הוא לא קטן, וגם שם הדעות חלוקות.

הגנו על הקריירה שלכם

לאחר שזוהה שווי כושר השתכרות (הון אנושי) כיצד יש לממשו ?
בתשלום אחד או במספר תשלומים עיתיים.
בעת חלוקת רכוש של הון אנושי – יש 4 אפשרויות מהן שתיים קיצוניות ושתיים מתונות:

א. תשלומים עיתיים –
בתי המשפט לענייני משפחה קובעים פריסת חוב של הון אנושי (כושר השתכרות).
נניח הוערך הון אנושי (כושר השתכרות) בכ 200 אלף דולר, על כן כל שנה יש לשלם 20 אלף דולר.  זו משכנתא קבועה. למעשה זו פריסת חוב של כושר השתכרות עיתידי (הון אנושי). וזה לא מזונות אישה. לאחר שנקבעה על ידי בתי המשפט לענייני משפחה הפריסה, היא לא משתנה ונשארת קבועה ללא תלות אם כושר השתכרות (הון אנושי) בפועל שונה – אם עלה או ירד. 

ב.חלוקת אחוזים מהרווחים –
חלוקת רווחים או חלוקת הכנסות לתקופה מסויימת של כושר השתכרות (הון אנושי), התוספת היא ההבדל בין סה”כ כושר השתכרות השנתי (הון אנושי) בנישואין ובין סה”כ כושר השתכרות (הון אנושי) בעת גירושין.

נניח ש 100 זהו מאמץ מתמשך וכשרון קודם מנכים,  ונניח רק 50 זה התוספת ולכן 50 זה 1/3 מהסה”כ, ואז קובעים שהתוספת היא 1/3. מזה חצי לאשה זה 1/6.

ג. תשלום אחד חד פעמי – 
באופציה הזאת קיים רק תשלום חד פעמי של שווי השתכרות עתידיי (הון אנושי) עם הפחתה משמעותית מהסכום בשל מקדם סיכון והיוון. במילים אחרות היוון של סכום מסויים, אבל פחות מסה”כ שהיה נדרש לשלם במשך שנים בתשלומים עיתיים – כי במקרה זה נלקח בחשבון את התשלום המזומן בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין, כאן ועכשיו והתועלת בהפרדות כלכלית מיידית.

ד. מודל קנייני טהרני –
במודל הזה מתחילים לשלם את כושר השתכרות העתידיי (הון אנושי) תשלום עיתי קבוע לאחר חלוקת רכוש של הון אנושי (כושר השתכרות), אך עם תחנות בדיקה בפרקי זמן קובעים מראש. בכל תחנת בדיקה, נניח אחרי שנה, 5 שנים, 10 שנים – נבדק כושר השתכרות (הון אנושי) בפועל מרגע חלוקת רכוש בעת גירושין עד תחנת הבדיקה. יודגש כי במודל זה סכום התשלום העיתיי עבור הון אנושי (כושר השתכרות) הולכות רק למטה ולא למעלה. ז”א : אם כושר השתכרות (הון אנושי) פחת, יפחת גם התשלום העיתי. אף פעם הפיצוי עבור כושר השתכרות העתידי (הון אנושי) אינו עולה גם אם בפועל כושר השתכרות גדל מזה שבתי המשפט העריכו ועל כן התשלום העיתי אינו גדל.

 

לאופן חלוקת נכסי הקריירה משמעות רבה


  • מאמרים נוספים רלוונטים