נוטריון בנתניה

נוטריון, הינו בעצם עורך דין, אשר עוסק בפרקטיקה המשפטית, כעו”ד, במשך לפחות 10 שנים. הנוטריון מוסמך, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים, כאלה ואחרים, כאשר חתימתו על אותם מסמכים מהווה גושפנקא, חזקה, בדבר זהות החתומים על המסמכים ומקוריותם. אולם, באמור אין די, שכן בכדי שאדם פלוני, יוכל לשמש כנוטריון, נדרשים פרמטרים נוספים. על נוטריון, למשל בנתניה, להיות בעל עבר נקי מבחינה פלילית, אזרח ישראלי וכמו כן, עליו לעבור השתלמות מיוחדת, של משרד המשפטים, המכשירה אותו לשמש בתפקיד. לאחר שמשרד המשפטים מאשר, כי אותו פלוני רשאי וזכאי, לשמש כנוטריון, יותיר האחרון את דוגמת חתימתו, בספר של משרד המשפטים ומאותו הרגע, פלוני, הינו נוטריון בישראל וזאת, באופן רשמי.

ובכן, עד כאן הכול טוב ויפה, אך נשאלת השאלה…

מהם בדיוק תפקידיו של הנוטריון?

כאמור, בסמכותו של הנוטריון לאשר, ולאמת, מסמכים משפטיים שונים. להלן, חלק מאותם מסמכים אותם מוסמך, הנוטריון, לאשר ולאמת:

 • אישור הסכמי ממון טרום נישואין.
 • צוואה נוטריונית.
 • מסמכי גירושין.
 • תעודת חיים.
 • תעודת פטירה.
 • תצהיר נוטריון.
 • תרגום נוטריון.
 • אימות חתימה שבייפוי כוח.
 • אישור אפוסטיל וכדומה…

מעיון בחוק הנוטריונים, ניתן ללמוד, כמה חזקה חתימתו של הנוטריון ומהווה, גושפנקא לאישור המסמכים המשפטיים, הרלוונטיים, שעל גביהם מתנוססת חתימתו של הנוטריון. על פי החוק כאמור, הרי שאישורו, של הנוטריון, מהווה ראיה מספקת, לנדרש האישור הרלוונטי ואין צורך בראיות נוספות, לשם חיזוק, הוכחת העניין המאושר, בידי הנוטריון.

תפקידי הנוטריון מגוונים

היתרון שבבחירת נוטריון בנתניה

כאמור, אישורו של נוטריון, הבא לידי ביטוי בחתימתו, המתנוססת, על מסמכים משפטיים, שונים, זוכה להערכה רבה ונחשב אמין, ביותר, בעולם המשפט. לא זו אף זו, היה והנכם מתגוררים, באזור נתניה והשרון, החדשות הטובות הינן, כי באזור זה מצויים נוטריונים, שהינם, מן הסתם, עורכי דין בתחומים שונים. האחרונים, מהווים חלק ממיטב, עורכי הדין והנוטריונים, בישראל. למותר לציין, את חשיבותה של הקרבה הגאוגרפית, למשרדו של עורך דין ולא כל שכן, נוטריון. לבחירתו של עורך דין, מוצלח, שהינו אף נוטריון בנתניה, יתרונות רבים, וזאת כפי שיובא בדוגמה להלן…

הסכם ממון המאושר בידי עו”ד גירושין ונוטריון

כאמור לעיל, הסכם ממון, טרום נישואין, ניתן לאשר בידי נוטריון. אולם ועם זאת, ניתן לאשר הסכם הממון, כאמור, אף בידי בית הדין, בית המשפט, או אף על ידי רשם הנישואין. ברם, לאישורו של הסכם הממון, בידי נוטריון, שהינו, אף עו”ד המתמחה בדיני משפחה וגירושין, מספר יתרונות, שאינם מבוטלים, בכל הנוגע לאישור הנ”ל:

 • ראשית, במקום להמתין כשיתפנה תאריך, לדיון בבית המשפט, הרי שקביעת פגישה, עם עורך דין נוטריון, ניתן לקבוע לאלתר, קרי באותו היום, או למחרת.
 • פריבילגיה נוספת, שטומנת בחובה, פנייה לעו”ד גירושין נוטריון, הינה עצם העובדה, כי אותו נוטריון המתמחה בתחום דיני המשפחה והגירושין, עשוי לייעץ לצדדים, בדבר תוכנו של ההסכם, שמן הסתם, מצוי, בתחום התמחותו. כל זאת, בניגוד לבית המשפט, אשר מאשר את ההסכם, ותו לאו.
 • כפועל יוצא, מפנייה לעורך דין גירושין נוטריון, הרי שאף ניתן לקחת, מעט, את הזמן ולשקול, בדבר, החתימה על ההסכם. וזאת בניגוד למתרחש, כאשר בית המשפט מאשר, את הסכם הממון, טרום הנישואין, שם לא ניתן להתגמש, באופן שכזה.

 

עם כל האמור, יודגש ויובהר, כי אומנם לנוטריון ישנן סמכויות, לאשר הסכמי ממון, אך זאת רק בהיבט, הכספי והרכושי, של ההסכם. שאר תחומי ההסכם, כפי במקרים של הסכם ממון, לאחר נישואין, הינם בסמכותן של הערכאות המשפטיות, קרי בית הדין הרבני ובית המשפט.

 

ולסיכום, מסתבר כי פנייה לעו”ד לענייני משפחה וגירושין, בכדי לאשר הסכם ממון, טרום גירושין, טומנת בחובה יתרונות, די, משמעותיים. לא כל שכן, הרי שאף נעים יותר, להתנהל במשרד עורכי הדין, באווירה נינוחה, מאשר בבית המשפט. את האחרון, יש רבים המוצאים, כמקום מלחיץ ומאיים.

 

בנוסף עינינו הרואות, כי אין זאת מן החובה, להתגורר באזור תל אביב, בכדי למצוא נוטריון, שהינו אף עורך דין, מן השורה הראשונה. שכן, אף באזורים אחרים, כגון נתניה והשרון, נוכל למצוא עורכי דין ונוטריונים, מצוינים, כאשר לחשיבות איכותו של הנוטריון, כעורך דין, נחשפנו במאמר זה, קרי כגון בתחום דיני המשפחה. כמובן, שניתן למנות דוגמאות נוספות, לחשיבות איכותו של עורך הדין, הנוטריון, כאמור, כגון בעריכת צוואה נוטריונית, על יתרונותיה וכיוצא בזאת.

נוטריון בנתניה