נאמנות במקום הסכם ממון

יתרונותיי של הסכם ממון ידועים לרוב, אך רבים נמנעים מלעשותו וזאת לרוב משיקולים רגשיים וחוסר נעימות. קיים פתרון נוסף שנעשה נפוץ בשנים האחרונות והוא נאמנות על נכסי הבן זוג טרם הנישואים.

ראשית נעשה קצת סדר, תפקיד הסכם הממון ליצור הפרדה רכושית מלאה בין בני זוג, בדרך כלל לפני הנישואים וזאת לרוב במטרה להגן על נכסי הזוג שנצברו טרם הנישואים. הדבר חיוני נוכח הפסיקה הענפה כיום בתחום דיני המשפחה הקובעת כי גם נכסים שנצברו טרם הנישואים והייתה לגביהם כוונת שיתוף, יש לחלקם בין בני הזוג בעת גירושים. על זה יש להוסיף את האקטיביזם השיפוטית בנושא הידועים בציבור שעליהם חלה חזקת השיתוף וזה אומר שיתוף בכל נכסי הידוע בציבור ללא צורך בהוכחת כוונת שיתוף. יש לציין כי הפסיקה לא הגדירה, הגדרה מדויקת מי נחשב ידוע בציבור וישנם פסיקות שונות וביניהם זוג שהוכרז כידועים בציבור לאחר שלושה חודשים, דוגמא אחרת זוג שחי בדירות נפרדות אך סמוכות גם הם הוגדרו כידועים בציבור וכדומה.

על מנת למנוע מחלקות מיותרות בעת פרידה ו/או דיונים ארוכים ומסובכים בעת הגירושים לגבי הרכוש שהגיע עם כל בן זוג טרם הנישואים ובכלל זה ירושות ומתנות חשוב לערוך הסכם ממון ולאשרו בבית המשפט לענייני משפחה. 

במידה והדבר לא מתאפשר ניתן לבחור בחלופה שהיא נאמנות על הנכסים טרם הנישואים או טרם הכרזה על היותם ידועים בציבור.

מהי נאמנות ?

מערכת יחסים משפטית בין יוצר הנאמנות אשר מקנה את נכסיו לנאמן, המחויב לנהל נכסים אלו לטובת הנהנים או לטובת קידום מטרה מסוימת. בעצם נאמנות יוצרת הפרדה/ניתוק בין הנכסים לבעליהם, בעת יצירת הנאמנות הבעלים של הנכסים הוא הנאמן שמנהל אותם על פי כתב הנאמנות שבידיו.
מודגש כי במערכת יחסים זו, היוצר נפרד מנכסיו (מבחינה משפטית) ומקנה את ההטבות הכלכליות בהם לנהנים. הפרדה רכושית זו מהווה עיקרון יסוד בדיני הנאמנות.

להגשמת מטרה זו קיימים הסדרים משפטיים שונים המבוססים על עקרונות דומים.
כגון: הנאמנות הקלאסית (Trust), נאמנות מס שבח, הפאונדיישן (Foundation) וכדומה.

יש לציין כי נאמנות הינו מוסד וותיק בעולם המשפט והמס. מוסד זה מוכר כבר מהתקופה הרומית ובמקורות קדומים של המשפט העברי. ראו בראשית כ”ד – אליעזר עבד אברהם אליעזר, המכונה גם “דמשק אליעזר”. אליעזר נשלח בידי אברהם אל משפחתו בחרן כדי למצוא אישה ליצחק, משום שלא רצה שבנו יינשא לנערה כנענית. אליעזר לקח עמו מתנות רבות, תכשיטים וכלי כסף וזהב.
בעצם אברהם הפקיד בידי אליעזר את רכושו כנאמן, הוא משביע את אליעזר שלא יביא כלה ממשפחה אחרת, ושלא יברח עם הרכוש.

דוגמא אחרת מן המשפט הרומאי, שבעת היא לא היה ניתן להוריש רכוש לילדים שאינם רומאים.
הפתרון שנמצא: כי בעל הרכוש (היוצר) היה מצווה את רכושו לאדם אחר, וזה היה מתחייב להעבירו בהמשך לאישה ולילדים, שכאמור, לא היה ניתן להוריש להם. המבנה הזה היה נפוץ לאורך כל ימי הביניים כמכשיר להורשה. אדם אציל רצה להבטיח שהילדים שלו לא יבזבזו את הונו היה מוריש לבכורו את הכל, אך רק כדי שיהיה פידיי קומיסו – נאמן – לטובת כל האחרים. הוא יהיה רשאי לצוות את הנכס אח”כ לילדיו.

דוגמאות פרקטיות לשימוש בנאמנות במקום הסכם ממון

  • זוג הורים שביקשו לתת במתנה דירה לבן, אך הבן סירב להחתים את בת זוגתו (אשתו המיועדת) על הסכם ממון. הפתרון שהצעתי ובוצע הוא נאמנות על הדירה, כאשר הנהנים הם הנכדים העתידיים. ראוי לציין כי כתב הנאמנות יכול להכיל מספר דרכי פעולה לנאמן, כמו במקרה דנן. כל עוד הזוג נשואי הם רשאים לגור בדירה ולאחר מות הבן בעלות הדירה תעובר לילדיו. במקרה של גירושים יהיה זכאי הבן לגור עד שארית חייו, ולאחר מכן הבעלות על הדירה תעבור לילדיו.
  • אישה שעמדה להינשא ולא שיתפה את בן זוג בבעלות על וילה במושב שקיבלה בירושה, והתכוונה בעתיד לעבור לגור עם משפחה בעתיד שם. נוכח אי רצונה להחתים את בן זוגה ובעל לעתיד על הסכם ממון, הצעתי את פתרון הנאמנות כשנהנים הם שוב הילדים לאחר מות האישה.

מודגש כי כל הנאמנויות שבאות להחליף הסכם ממון הינם נֶאֶמָנוּת בִּלְתִּי הדִירָה irrevocable trust – נאמנות שהאיש שיצר אותה אינו יכול לשנותה והיא בעלת אופי קבוע.
הדבר הוא כאמור קריטי כדי להתמודד עם החשש של כוונת השיתוף או שיתוף ספציפי.
כמו כן גם שלטונות המס מכירים בנאמנות מסוג זה וכי סעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי אין מקום לחייב את הנאמן במס שבח על העברת הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד, ממנו לנהנה, כי פעולה כזאת אינה מצמיחה לנאמן שום רווח ויתרון כלכלי. קרי רכישת הנכס או חלקו בנאמנות עבור צד ג’ תאפשר בשלב מאוחר יותר להעביר את הנכס ע”ש אותו צד ג’ בפטור ממס.
חשוב לציין כי תנאי לקבלת הטבה ממס שבח היא שחייב להיות נהנה ספציפי שיצויין בהודעת הנאמנות ואי אפשר לציין באופן כללי כי הנכס נרכש בנאמנות, מבלי לציין את זהותו המדויקת של הנהנה. הרציונאל לדרישת חשיפת זהות הנהנה כבר בשלב הרכישה, הוא מניעת פיקציות והערמות מס, בהן ירכשו נכסים, לכאורה בנאמנות, והנהנה יהיה למעשה קונה חדש שימצא בשלב מאוחר יותר, והמכירה לאותו קונה חדש, תעשה במסווה של העברה מנאמן לנהנה.
אין סיבה לחשוש מחשיפת הנהנה וזאת עקב חשאיות מסמכי מס שבח.

ישנם כאמור מגוון רחב של שימושים נוספים לנאמנות, להן סקירה של העיקרים בהם:

 1. תכנון הון משפחתי ושמירתו מדור לדור – רוב הנאמנויות מוקמות לצורך העברת הון מדור לדור.
 2. הנחלת השליטה בחברות משפחתיות לדורות הבאים ללא מלחמות ירושה – ראו מקרי “טמפו”, “ויסוצקי”, “ידיעות אחרונות”, שוקן, אייזנברג – במקרים בהם יש הון גדול במשפחה, הסדרת העברת ההון באמצעות צוואה עלולה ליצור ניגודי אינטרסים ומריבות בין בני המשפחה בבתי המשפט. הפתרון: הקמת הנאמנות טרם מותם של בעלי השליטה.
 3. נאמנות לטובת בעלי מוגבלויות – מדובר במי שספק אם הוא יכול לדאוג לענייניו, כמו בעלי מוגבלויות (פיזית, נפשית, שכלית) חסרי כושר משפטי, או שכשרותם המשפטית מוטלת בספק, או מי שהוא כשיר משפטית, אך עדיין קיים ספק לגבי יכולתו לדאוג לענייניו (מכורים למיניהם או פשוט חסרי אחריות). הפתרון: הקמת נאמנות בחיים – הנאמן ידאג לבן החסוי כל ימי חייו. במקרה כזה האפוטרופוס יישאר מחוץ לתמונה מאחר ולא יהיה  צורך בהליך ירושה. במקרה כזה, הבן החסוי יהיה בגדר נהנה בלבד.
 4. התמודדות עם דיני ירושה – הקושי: ס’ 8 לחוק הירושה האוסר על מתנה שתתממש עם מותו של הנותן, אלא בצוואה. הנאמנות למעשה יוצרת מסלול נוסף לשם כך.
 5. נאמנויות לתועלת הציבור / לצרכי צדקה – ניתן להקים כזאת באמצעות חוק החברות (חברה לתועלת הציבור) או לפי חוק הנאמנות (הקדש ציבורי).
 6. הגנת נכסים (Asset Protection) – הנאמנות ככלי עבור אנשים הצופים כניסה להליך משפטי כפוי בעל השלכות כלכליות על נכסיהם. דוגמאות: רופא החושש מתשלום פיצויים גבוה עקב תביעת רשלנות רפואית; איש עסקים החושש מנושים במקרה ויכנס לחדל”פ, גבר החושש מירידה לנכסיו עקב הליך גירושין. עם זאת, על מנת שהנאמנות אכן תשיג את מטרתה, עליה לעמוד בקריטריונים של פקודת פשיטת הרגל. כך לדוגמא, ס’ 96(א) לפקודה (ביטול הענקות) קובע: העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה, ההענקה בטלה כלפי הנאמן.
 7. נאמנות לצורך תכנית פנסיה לעובדים ותכנית נאמנות להשקעות.
 8. נאמנות לצרכי מסחר – מקובל להתייחס לסוג כזה של נאמנות כ-Purpose Trust, קרי: “נאמנות לצורך מטרה”. דוגמא: רוב המטוסים מוחזקים בחכירה, ולא בבעלות, וזאת עקב העלות היקרה הכרוכה בתאונה. כל מטוס מוחזק בנאמנות נפרדת, בחברה אחרת. באופן זה, במידה וישנה תאונה, היא לא תשפיע על שאר המטוסים והגוף בכללותו. דוגמא נוספת: נאמנות לצרכי צדקה
 9. סודיות – נאמנות המוקמת על מנת להסתיר את הבעלים האמיתיים של הנכס השלטונות או מבן זוג.

פגישת ייעוץ בנושא נאמנות במשרדנו

כאמור פגישת ייעוץ ראשונית עם עורך דין הכרחית ואין לה תחליף. במידה והנכם שוקלים פתרון תחליפי להסכם ממון או להקים נאמנות למטרה אחרת חשוב לפנות ראשית לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי.
במסגרת פגישת ייעוץ במשרדנו (הכרוכה בתשלום) תקבלו מידע מקיף ומפורט על זכויותיכם המשפטיות, תמונת המצב המשפטי הרלבנטית לגביכם, והכי חשוב מהם דרכי הפעולה והאסטרטגית שעליכם לנקוט.
מדובר בפגישה עורכת כשעתיים. לכן חשוב להצטייד במסמכים רלבנטיים (אם יש), והכי חשוב לא להתבייש לשאול כל שאלה כדי שתוכלו להפיק מהפגישה את המירב האפשרי ולקבל בסופה תמונה ברורה על מצבכם הנוכחי ולאן פניכם מועדות.

בסיום הפגישה, תוכלו לקבל הצעת מחיר מפורטת לטיפול בתיק מטעמנו. היה ותבחרו לשכור את שירותי המשרד – תקוזז עלות הפגישה מתוך שכר הטרחה בגין הטיפול.

לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית, חייגו עכשיו: 077-4150027 או לחצו כאן.