משמורת משותפת – Joint Custody

משמורת משותפת, זהו הסדר בו מוגדרים שני ההורים המתגרשים כמשמורנים על ילדיהם, ובהתאם לכך חולקים ביניהם באופן שווה את נטל גידול הילדים והטיפול בהם.

חשוב להבין ועל זה במשרדנו עורכי הדין תמיד מקפידים להסביר ללקוחות כי במקרה שמעורבים ילדים בהליך הגירושין (שבדרך כלל הם הנפגעים העיקרים בעת גירושים) בני הזוג המתגרשים תמיד ימשיכו להיות הורים של הילדים המשותפים שלהם.
המשמעות לכך רבה וזה שמפרקים את הנישואין אין המשמעות שגם מפרקים את הברית ביניהם לגבי גידול הילדים המשותפים. יש מקרים בהם בני הזוג נותרים בקשר טוב לאחר כניסת הגירושין לתוקף ובשנים האחרונות התרחבה הפסיקה בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט לגבי – משמורת משותפת. 

משמורת משותפת מאפשרת חלוקה שיוויונית בטיפול בילדים
נהוג כי בעת הליך הגירושים מקבל אחד הורים משמורת זמנית על הילדים שלאחר מכן הופכת להיות משמורת קבועה. הילדים בעצם מופרדים מאחד ההורים (לרוב האב) ועוברים למשמורת תחת כנפי ההורה השני (לרוב האם), הורה זה נקרא ההורה המשמורן.
ההורה אשר לא זכה במשמורת בבית המשפט, מחויב במזונות הילדים ונקבעים לו הסדרי ראייה לרוב של פעמים בשבוע וכל סוף שבוע שני לסירוגין, וכמובן מחצית מחגי ישראל.
כאמור במשמורת משותפת יש חלוקה שווה של נטל הטיפול השוטף והיומיומי בילדים. למעשה, בהסדר של משמורת משותפת, משך השהות של הילדים עם כל אחד מהצדדים היא שווה.
על פי ההסדר של משמורת משותפת, לילדים יש בעצם שני בתים – אחד אצל האב ואחד אצל האם, בהם שוהים הילדים לסירוגין ובאופן שיויוני לרבות לינה.
זמן הטיפול בילדים זהה בין הורים במשמורת משותפת
מהם היתרונות והחסרונות של משמורת משותפת?
יש הסבורים כי משמורת משותפת מאפשרת לילדים לשמור על קשר הדוק עם שני ההורים, במידה שווה. המשמורת המשותפת יוצרת שוויון בין ההורים, כך ששניהם כאחד מהווים דמויות משמעותיות בחיי הילדים. הדבר עשוי לתרום לתחושת האחריות והמעורבות של הורה שאינו משמורן (בדרך כלל האב), שיראה עצמו במעמד שווה לזה של הורה המשמורן (בדרך כלל האם) ביחס לילדים. מעורבות גבוהה של שני ההורים בחיי הילדים עשויה לתרום להסתגלותם החיובית של הילדים למצב החדש לאחר הפרידה בין הורים (הגירושים).
מאידך גיסא יש כי סידור של משמורת משותפת מבלבל את הילדים ולעיתים אף מקשה עליהם בחיי היום יום. הילדים עלולים לחוש “נעים ונדים” בין שני בתים, ללא תחושת קביעות ויציבות.
ישנם מקרים שמשמורת משותפת עושה פלאים לילדים
חשוב להדגיש לפני שמקבלים החלטה לדרוש משמורת משותפת, כי המשמעות של משמורת ילדים משותפת מחייבת את שני ההורים להיערך בהתאם, בשני הבתים גם יחד, על מנת להעניק לילדים תחושת ביתיות אצל כל אחד מהם. יש לוודא כי בשני הבתים לילדים חדר משלהם, ללא תחושת ארעיות או חוסר נוחות. יש לקחת בחשבון מראש את ההוצאות הכרוכות ברכישת ריהוט ואביזרים מתאימים בכל אחד מהבתים.

ייתכנו גם השלכות על גובה המזונות הילדים ויש להעירך לחישוב מזונות מתאים בהתאם לנסיבות העניין. 

משמורת ילדים משותפת בישראל יתרונות וחסרונות


  • מאמרים נוספים רלוונטים