משמורת ילדים – המידע הראשוני

משמורת הינה החזקה הפיסית בקטינים כמו גם האחריות של ההורה לגדל את הקטין או הקטינים ולדאוג לכל צרכיו הפיזיים והרוחניים.קטין מוגדר ילד עד גיל 18, על כן על כל הורה מוטלת האחריות היומיומית על גידולו וחינוכו, והדאגה לכל צרכיו. בישראל, בעת גירושין, מוטלת משמורת (החזקה) על הקטין על הורה אחד. הביטוי השגור הוא הורה משמורן (הורה שמקבל את משמורת ילדים).

כאן המקום להדגיש בפני בני הזוג שבהליך גירושין כי גם לאחר גירושין שני בני הזוג נותרים אפוטרופוסים של ילדיהם, ללא קשר מי יקבע ההורה המשמורן של הילדים בסוף הליך הגירושין. לשני בני הזוג מעמד שווה בקבלת החלטות מהותיות הנוגעות לילדים כגון בנושאי חינוך ובריאות.

יש חשיבות רבה לקביעת ההורה המשמורן

בהעדר הסכמה בין בני הזוג שנמצאים בהליכי גירושין יקבע בעניין משמורת ילדים בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
הסמכות בעניין משמורת ילדים נקבעת על פי הערכאה אליה הוגשה התביעה הראשונה.
עורכי הדין במשרדנו מנסים לגשר ולהשתמש בכלים של הליך גישור, על מנת להגיע להסדר הטוב ביותר עבור הילדים ובני הזוג גם יחד.
למצער ישנם מקרים, בהם הופכת משמורת ילדים ל”קלף מיקוח” בידי צד זה או אחר, במטרה לסחוט ממון משותף תוך כדי הליך גירושין. עורכי דין גירושין במשרדנו מייעצים לא להסכים לשום ויתור בענייני רכוש, אם הסיבה לויתור נעוצה באיומים במהלך ההליכים.

יש להיזהר שהמשמורת לא תהפוך לקלף מיקוח ובכך תפגע בילדים

עורכי הדין במשרדנו רואים חשיבות רבה ליישוב מחלוקות הנוגעות אל משמורת ילדים והסדרי ראייה. הדבר חשוב על מנת לצמצם למינימום את הנזקים אשר נגרמים לילדים כתוצאה מהליך גירושין ופירוק התא המשפחתי. יש לציין כי השינוי המהותי אשר נגרם וייגרם לילדים בשגרת חייהם עומד תמיד לנגד עינינו. 

עורכי הדין במשרדנו יסייעו לך בקביעת ותעדוף המטרות החשובות עבורך ויתכננו עמך אסטרטגיית גירושין ,אשר הולמת את צרכייך האישיים.

כאמור הגשת תביעת משמורת ילדים או לחילופין כתב הגנה משמורת ילדים, דורשים ידע מעמיק של עורכי דין.

עורכי הדין במשרדנו מאופיינים בחשיבה מקורית ובלתי שבלונית המאפשרת לנו לגבש פתרונות יצירתיים גם במקומות, הנדמים כמבוי סתום כמו בנושא משמורת ילדים. 

אין להקל ראש בבחירת ההורה המשמורן


  • מאמרים נוספים רלוונטים