מניעת גירוש עובדים זרים באמצעות עורך דין לענייני משפחה

במהלך השנים, נוצר הצורך להסדיר מעמדם של עובדים זרים אשר פיתחו מערכות יחסים זוגיות בארץ עם אזרחים ישראלים. בישראל קיים קושי להסדיר מעמד של בן זוג זר, ואין זה משנה לאיזו מטרה נכנס לארץ – בין אם הוא בעל אשרת תייר, עובד זר, או שוהה בלתי חוקי. לעתים בן הזוג נעצר על ידי משטרת ההגירה ועומד בפני גירוש, בטרם הספיק לפעול לקבלת מעמד כלשהו. לפיכך, חשוב לפנות לעורך דין מומחה בדיני משפחה לקבלת ייעוץ משפטי מיידי.

מהן האפשרויות העומדות בפני בן הזוג?

  • במשרד הפנים קיים נוהל לידועים בציבור, המאפשר לבן הזוג הזר להסדיר מעמד מתוקף היותו בן זוגו של אזרח ישראלי וזאת גם אם אינם נשואים. עם זאת, פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי עיתוי הפנייה להסדרת המעמד הוא קריטי. כאשר מוגשת בקשה להסדרת מעמד של בן זוג שנעצר בשל שהייה בלתי חוקית ועומד לפני גירוש, יש בכך כדי להעיד על פיקטיביות הקשר.הבקשה להסדרת מעמד מוגשת במשרד הפנים הסמוך למקום מגוריו של בן הזוג הישראלי. יש לצרף לבקשה תעודות מארץ המוצא של בן הזוג הזר, ומסמכים המעידים על הקשר הזוגי והחיים המשותפים. מסמכים אלה יכולים לכלול הסכם ממון בין ידועים בציבור (המכונה גם “הסכם לחיים משותפים”). לאחר מכן, בני הזוג יזומנו לראיון ובו יישאלו בנפרד מול פקיד משרד הפנים שאלות שיש בהן כדי להעיד על כנות הבקשה ואמיתות הקשר. במידה ובן הזוג הזר שהה בישראל ללא אשרה וגורש, יש לקיים הליך נוסף של ביטול צו ההרחקה כדי לאפשר את חזרתו לישראל.במידה ותאושר הבקשה, בשלב הראשון בן הזוג יקבל אשרת תייר ויכנס לישראל. בשלב השני, יקבל אשרת עבודה, ובשלב השלישי יקבל מעמד של תושב ארעי. בכפוף לבדיקה שנתית, המעמד יכול להיות מוארך עד לתקופה של שבע שנים. בתום תקופה זו, בן הזוג הזר יוכל בתנאים מסוימים לקבל מעמד של תושב קבע.
  •  לבני הזוג קיימת אפשרות נוספת והיא להינשא בנישואים אזרחיים (נישואי תערובת) מחוץ לישראל, ולבקש ממשרד הפנים הסדרת מעמד העובד הזר על בסיס הנישואים. במקרה זה, בתום הליך של חמש שנים יוכל בן הזוג הזר להגיש בקשה להתאזרחות. אפשרות זו הינה מורכבת יותר. ראשית, אצל זוגות רבים קיים קושי להינשא, למשל כאשר אחד מבני הזוג נשוי לאחר במדינת המוצא ואינו יכול להתגרש, בני הזוג בני דתות שונות ועוד. שנית, במידה ובן הזוג הזר שוהה בישראל ללא אשרה הוא לא יוכל להיכנס למדינות כגון קפריסין ויוון בהן נפוצים נישואים אזרחיים, ובני הזוג ייאלצו להינשא במדינת מוצאו.

לסיכום, על בני הזוג לבחור באפשרות המתאימה להם, כאשר בכל מקרה במידה ומערכת היחסים תסתיים, בן הזוג הזר יידרש לעזוב את הארץ.

ניתן באמצעות הגדרת חיים משופתים למנוע גירוש עובדים זרים