מזונות ילדים בהסכם גירושין

בעת פירוק התא המשפחתי, נעשים פירוק והפרדה בין בני הזוג גם בתחום הכלכלי.
יחד עם זאת, ילדיהם המשותפים נותרים משותפים להם וההיגיון אומר שיש לחלק בין ההורים את הנטל הכלכלי הכרוך בגידולם ולעגן חלוקה זו בהסכם גירושין.

לפי רציונאל זה של חלוקה, ישנן מדינות בעולם בהן ניתן משקל לשאלה מי מבני הזוג הוא המגדל בפועל את הילדים במשך רוב ימות השנה או בכולם, כך שבדרך כלל בן הזוג השני יישא בעול הכלכלי במידה מוגברת יחסית אליו. במסגרת שאלה זו אין חשיבות לשאלה האם מדובר באם או באב המגדלים את הילדים.

 

בעולם אין חשיבות מי יהיה הורה המשמורן האב או האם

 

בישראל המצב שונה. החקיקה הרלוונטית קובעת שעל מזונות ילדים יחול הדין האישי, היינו הדתי, של החייב במזונות. במידה וחל עליו דין כזה.

כאשר מדובר בבני זוג יהודים הרי שהדין החל עליהם לעניין זה מכוח החוק, הוא דין תורה, על פיו החייב במזונות הוא אב הילדים ולא אמם.

זאת לעניין עצם החבות. אולם לעניין גובה המזונות המדויק וסוגי ההוצאות הנכללות בו, נותר מרחב של שיקול דעת להורים (כשמדובר בהסכם גירושין, אחרת נקבע הסכום על ידי בית המשפט או בית הדין). בהקשר זה על בני הזוג לשים לב אל נקודה חשובה בבואם לנסח הסכם גירושין. רבים מן המתגרשים נעזרים במחשבון מזונות ילדים אשר פותח על ידי עורכי דין גירושין ממשרדנו.

המצב בישראל שיש עדיפות לאם משמורנית

 

אמנם הסכם גירושין הוא הסכם בין הורי הילדים, אך גובה המזונות הוא אינטרס של הילדים עצמם, שהרי הם המושפעים העיקריים ממנו.

לעיתים, בדרך כלל כתוצאה מלחץ המופעל על האישה, או מסיבות אחרות, נקבע בהסכם גירושין סכום נמוך במיוחד כדמי מזונות.

בית המשפט חוזר ופוסק בעניין זה כי הסכם גירושין אינו מחייב את הילדים, ולמרות כל האמור בו יש באפשרותם לתבוע את זכותם לדמי מזונות גבוהים יותר מהסכום עליו הסכימו הוריהם. כמובן קטינים אינם תובעים בבית המשפט באופן ישיר אלא על ידי אפוטרופוס, כאשר בדרך כלל יהיה זה ההורה המגדל אותם.

לאור כל האמור לעיל, אם לא המצפון וההיגיון מנחים את בני הזוג לקבוע סכום מזונות הוגן בהסכם גירושין, הרי שהפסיקה מגנה על הילדים ומאפשרת להם לתבוע את זכותם. אם לא יתחשבו ההורים בצרכי ילדיהם, גם הסכם גירושין מנוסח וערוך בקפידה לא יועיל להם.

 

חשיבות ביטוי מזונות הילדים בהסכם גירושין


  • מאמרים נוספים רלוונטים