מזונות ילדים – כל מה שחשוב לדעת

חוק תיקון דיני משפחה (חוק מזונות) קובע כי אדם חב במזונות ילדיו עפ”י הדין האישי החל עליו. במקרה של יהודים חל הדין העברי ועל האב חלה החובה האבסולוטית לתשלום מזונות ילדים הכרחיים עד גיל 15 (מזונות שהם מעבר לסכום ההכרחי חייבים שני ההורים לפי יחס הכנסותיהם). חובה זו איננה תלויה ביכולתו הכלכלית של האב – חובתו לפרנס את ילדיו קודמת לזכותו לפרנס את עצמו. 
מזונות ילדים עד גיל 6 קיים חיוב מוחלט אותו מטילה התורה על האב, לדאוג למזונות ילדיו (“קטני קטנים”). 
מזונות ילדים מגיל 6 עד גיל 15 הרבנות הראשית האריכה (בתקנה משנת תש”ח) את משך חיוביו של האב וקבעה כי ימשיך לשאת במזונות ילדיו בתקופה זו, כאילו היו קטני קטנים וזאת עד הגיעם לגיל 15.  
מזונות ילדים מגיל 15 עד גיל 18 ו/או סיום התיכון בתקופה זו חיוב המזונות הנו מדין “צדקה” ומשמעות הדבר חלוקת נטל מזונות הילדים בין ההורים בהתאם להכנסותיהם.

למרות כללים אלה, בתי-המשפט נוטים לפסוק דמי-מזונות קבועים, למשך כל התקופה, עד הגיעו של הילד לגיל 18 (או עד לאחר סיום שירות החובה), ולא בסכומים משתנים תוך שהם שמים לנגד עיניהם את מכלול הנתונים הספציפיים. מניסיוננו, אין טעם לפנות לבית-המשפט בהגיע ילד לגיל 15 בדרישה להפחתת דמי המזונות, אלא בנסיבות של שינוי נסיבות מהותי.

בית משפט קובע את מזונות הילדים לכל תקופת היותם קטינים

הפסיקה הגדירה מהם הצרכים ההכרחיים לתשלום מזונות ילדים.
הסכום נקבע על פי הלכה משפטית, שהקריטריון היחיד לה הוא צורכי הקטינים, כפי שנקבע בשולחן ערוך. צרכים הכרחיים הם מדור (מגורים), כלכלה, לבוש והנעלה, חינוך וחלקם של הקטינים בהוצאות אחזקת בית. מעבר למזונות הכרחיים, במזונות ילדים מדין צדקה (חוגים, שיעורי עזר וכיוצ”ב) מתחלקים האם והאב, ובלבד שהדבר ביכולתה של האם. 
ביהמ”ש קבע חוקי מזונות ילדים מינימאליים, ללא צורך בהוכחות, המתעדכן ועומד כיום על 1,150 ₪ (עמ”ש (ת”א) 02\1895 בן עמי נ’ בן עמי), על זה יש להוסיף הוצאות מדור (השתתפות יחסית בתשלום שכ”ד/ משכנתא), השתתפות במחצית הוצאות חינוך ומחצית הוצאות רפואיות חריגות.  

נתוני כל מקרה שונים זה מזה, ולכן לא ניתן לקבוע מפתח לפיו יקבע באופן מתמטי סכום מסוים. לדוגמא, ילד שהורגל לרמת חיים גבוהה, והוריו משתכרים היטב, יכול ויפסקו לו המזונות גבוהים יותר, ומאידך ילד להורים “קשיי יום”, סביר שיקבל מזונות ילדים נמוכים הקרובים למינימום של הביטוח הלאומי.

המזונות הם יחסים לרמת החיים שהרגיל אותם האב

האב חייב גם במדורם של ילדיו כחלק מזונות ילדים. אין הכוונה דווקא לדירה בבעלות אלא כדי לספק מדור יוצא האב ידי חובתו גם בהשתתפות בשכר דירה של הילדים (הנכללים לרוב ב מזונות ילדים).
על פי הפסיקה של האב לשאת ב – 30% שכר דירה כאשר מדובר בילד אחד, 40% כאשר ישנם שני ילדים, ו – 50% (ולעיתים גם 60%) מעלות שכר הדירה כאשר יש צורך לדאוג לקורת הגג של שלושה ילדים.

אדם שאין לו דין אישי (חסר דת) יחולקו דמי מזונות הילדים בין ההורים באופן פרופורציונאלי להכנסותיהם במהלך הליך גירושין. סעיף זה איננו חל על אב יהודי, נשוי כדת משה וישראל, נשוי בנישואין אזרחיים או שאיננו נשוי כלל לאם הקטין, שכן לו יש דין אישי והוא ילקח בחשבון בעת קביעת מזונות ילדים.

אחת הסוגיות המרכזיות בתיק גירושין היא גובה המזונות
חשוב להבין כי לדבר חשיבות רבה והשפעה רבה על מצב הכלכלי של בני הזוג לאחר הגירושין. ככל שנפסק מזונות ילדים גבוהים יותר, סיכויי הבעל לנהל רמת חיים סבירה פוחתים, וככל שהם נמוכים, עול פרנסת הילדים נופל על כתפי האם.

דוגמא להמחשה, במקרה שישנם 2 ילדים ועורך דין גירושין מצליח להפחית או להגדיל את מזונות ילדים ב- 600 ש”ח לכל ילד הרי שהמדובר בחסכון, או הכנסה שנתית נוספת של 14,400 ₪ בשנה רק מן המזונות, ובחישוב על תקופה ממוצעת של 10 שנים המדובר בסכום כולל של 144,000 ₪.
ישנם מקרים לא מעטים בהם סכומים אלה עשויים או עלולים לגדול פי כמה מהדוגמא הנ”ל. הפרשים אלו, מצביעים על המשמעויות הכלכליות המכריעות שיש לניהול מקצועי ומתוחכם של סכסוך גירושין וקביעת אסטרטגית גירושין מנצחת, ועל כך שלפעמים נושא חלוקת רכוש מתגמד לעומת משמעות גובה דמי מזונות ילדים.

סוגיית דמי מזונות ילדים הינה מכרעת בתיקי גירושין, בפרט כאשר מדובר בחיוב המתמשך על פני שנים רבות. על כן, חשוב כי ניהול הליך זה יעשה על ידי עורך דין המתמחה בתחום.

גובה מזונות הילדים הוא קריטי לשני בני הזוג

 

פגישת ייעוץ בנושא גירושין ומזונות במשרדנו

כאמור פגישת ייעוץ ראשונית עם עורך דין גירושין הכרחית ואין לה תחליף. במידה והנכם שוקלים להתגרש, או החלטתם להתגרש, או שהצד השני מספר לכם שהוא רוצה להתגרש, חשוב מאוד לפנות בדחיפות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי.

מסגרת פגישת ייעוץ גירושין במשרדנו (הכרוכה בתשלום) תקבלו מידע מקיף ומפורט על זכויותיכם המשפטיות, תמונת המצב המשפטי הרלבנטית לגביכם, והכי חשוב מהם דרכי הפעולה והאסטרטגית הגירושין שעליכם לנקוט. 

מדובר בפגישה עורכת כשעתיים. לכן חשוב להצטייד במסמכים רלבנטיים (אם יש), והכי חשוב לא להתבייש לשאול כל שאלה כדי שתוכלו להפיק מהפגישה את המירב האפשרי ולקבל בסופה תמונה ברורה על מצבכם הנוכחי ולאן פניכם מועדות. 

בסיום הפגישה, תוכלו לקבל הצעת מחיר מפורטת לטיפול בתיק גירושין מטעמנו. היה ותבחרו לשכור את שירותי המשרד – תקוזז עלות הפגישה מתוך שכר הטרחה בגין הטיפול.

 

לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית, חייגו עכשיו: 077-4150027

 

מזונות ילדים מכילים בתוכם גם את הוצאות המדור


  • מאמרים נוספים רלוונטים