לא משלם מזונות

החוק לדיני משפחה התשי”ט- 1959 קובע כי כל אחד מבני הזוג חייב להשתתף במזונות הילדים, לפי הכנסתו הוא. גובה התשלום נקבע לפי הכנסתו של בן הזוג המשלם. בעבר נידונו בקשות למזונות בבית הדין הרבני אולם כיום ניתן לדון בבקשות אלו רק בבית הדין לענייני משפחה (לבתי המשפט לענייני משפחה סמכות יחודית בנושא מזונות ילדים ורק עם קיימת הסכמה של שני בני הזוג לדון במזונות הילדים בבית הדין הרבני הדבר יתאפשר).

דמי המזונות נקבעים לפי צרכי הילדים, גילם וגובה משכורתם של בני הזוג. ישנם מקרים בהם האב אינו משלם את מזונות ילדיו כפי שנקבעו בהסכם הגירושין שנחתם ביניהם או בפסק הדין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. במקרה כזה, תמיד רצוי להתייעץ עם עורך דין משפחה המכיר את כל הדינים בנושא. עורך דין מזונות יבטיח את גבייתם של דמי המזונות שלא שולמו תוך שימוש בכלים המשפטים העומדים לרשותו כגון: הוצאה לפועל.

המזונות נקבעים על פי צורכי הילדים

ישנם מספר דרכים להבטיח את גביית המזונות שאינם משולמים. הדרך הראשונה היא באמצעות המוסד לביטוח לאומי המשלם את הסכום שנקבע בפסק הדין או בהסכם הגירושין או בתקנות של המוסד לביטוח לאומי, הנמוך מביניהם.
במידה ויצליח המוסד לביטוח לאומי לגבות מהחייב (האב) את מלוא הסכום וסכום זה גדול מתקרת המזונות שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי, יהיה הביטוח הלאומי חייב לשלם את ההפרש לזכאים (האם). כדי שתקבל האישה מזונות מהביטוח הלאומי על הכנסתם להיות נמוכה מהסכום שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי. במידה והחייב במזונות חי עם האישה תחת קורת גג אחת ישללו דמי המזונות המגיעים לה מהמוסד לביטוח לאומי.

דרך נוספת לגביית מזונות ילדים היא דרך ההוצאה לפועל באמצעות הליכים שיינקטו נגד החייב שאינו משלם כמו: עיקול כספים, משכורת, חסכונות, צו עיכוב יציאה מהארץ, פקודות מאסר ועוד.
מי שיטען כי שילם את המזונות יצטרך להוכיח כי אכן שילם. 

במידה והאב מוכרז כפושט רגל , הזכאים צריכים להגיש תביעה לפני שיוצא צו כינוס נכסים ואז לתבוע מכונס הנכסים להפריש עבורם סכום עבור המזונות שהינו חייב. 

 

 


  • מאמרים נוספים רלוונטים