יתרונותיו של הסכם ממון

הסכם ממון הוגן מבטיח כי בן הזוג לא נישא מסיבות כלכליות. במידה וקיים פער כלכלי גדול בין הצדדים, הסכם ממון מסיר חשש כי מי מבני הזוג נישא מסיבות כלכליות.
מאידך גיסא הסכם ממון מבטיח כי צד שלקח חלק פעיל במערכת הזוגית ותרם לקן המשפחתי, גם אם לאו דווקא בחלק הכלכלי, לא ייצא מן המערכת הזוגית ללא חלק הוגן בזכויות המשותפות, הסכם ממון מפיג אף חשש זה.

כאמור בהסכם ממון יכולים הצדדים לקבוע כל הסדר שמקובל עליהם, והכול תלוי בהסכמה ובנסיבות. לדוגמא, ניתן לקבוע שאם צד אחד הביא עמו לנישואין דירה , הרי שניתן לקבוע שבעת גירושין הדירה תחזור לבעלותו הבלעדית. מאידך גיסא ניתן לסייג ולקבוע בהסכם ממון שבחלוף השנים, יתאזן הפער, ולאחר מספר שנים החלוקה בבעלות על הדירה תהיה שווה. בהסכם ממון ניתן אף לקבוע שבין הצדדים לא יהא כל שיתוף בנכסים.
יש להדגיש כי בהסכם ממון לא ניתן לקבוע הסדרים לאחר המוות, לגבי מזונות הילדים ומשמורתם, וכן לגבי ילדים שטרם נולדו.

יתרון נוסף הגלום בהסכם כזה, הינו ביכולתו למנוע סחיטה של אחד מבני הזוג את האחר.
לדוגמא צד אחד מעוניין בגירושין ואילו הצד השני לא, הסכם ממון מאפשר לכפות את ביצועו ואת תנאיו הרכושיים והצד שאינו חפץ בגירושין לא יוכל להציב תנאים סחטניים ולדרוש יותר ממה שהוסכם. היינו, הסכם ממון ימנע מראש מלחמות ממושכות על חלוקת הרכוש.

יתרון נוסף ולא מבוטל הא שהסכם ממון יכול להגן על ילדים מנישואין קודמים ועשוי אף לשפר את יחסיהם עם בן הזוג החדש. לרוב לבן הזוג שזה נישואיו השניים יש רכוש, אותו ירצה להוריש לילדיו מנישואיו הקודמים , הסכם ממון מונע פגיעה בזכויות של מי מילדי בני הזוג.

הסכם ממון יכול לדון בכל מה שקשור לגירושין כך שבעתיד סרבנות גט מטעם מי מהצדדים תימנע.  הסכם ממון יכול לכלול סעיף אשר יקבע כי במידה ומי מהצדדים יסרב ליתן גט, יהא עליו, לשלם לבן זוגו השני סכום פיצוי אשר יקטין בצורה משמעותית את הכדאיות של בן הזוג הסרבן לתת גט.

יתרון מובהק שנותן הסכם הממון בעיקר לאנשי עסקים, הוא בנושא חובות שנוצרו על ידי מי מבני הזוג. הסכם ממון מבטל את חובתו של אחד מבני הזוג לשאת גם הוא בחובות בן זוגו.

יתרון אחר בא לידי ביטוי כאשר עוסקים מניעת גירוש עובדים זרים, כאשר הסכם הממון משמש כאחד המסמכים המעידים על קשר זוגי בין העובד הזר לבין האזרח או התושב של מדינת ישראל.

רצוי מאוד לעשות את הסכם ממון אצל עו”ד בקיא ומנוסה בתחום דני המשפחה והגירושין ולא אצל כל עו”ד.  הסכם ממון הינו מסמך בעל חשיבות מרחיקת לכת שעשוי להשפיע על גורל הצדדים השפעה מכרעת שנים רבות לאחר עריכתו.
נושא הסכם הממון גורם לעיתיים לאי נעימויות בין בני הזוג, עו”ד מיומן מתחום דני המשפחה והגרושין יוכל לעזור לצדדים להגיע לפתרונות יצירתיים ולהסכם ממון מאוזן ומכובד.

משרדנו מתמחה בדיני המשפחה והגירושין ובכלל זה בעריכת הסכמי ממון, הסכם יחסי ממון , הסכם ממון בין בני זוג , הסכם ממון ידועים בציבור , הסכם ממון לאחר נישואין , הסכם ממון לפני נישואין.


  • מאמרים נוספים רלוונטים