חלוקת רכוש בגירושין – כל מה שחשוב לדעת

חלוקת רכוש משותף משקפת את ניגוד האינטרסים בין הצדדים והינה בעלת השלכות על עתידם הכלכלי של הצדדים בסיום פרק הנישואין.
חלוקת רכוש הינו נושא מורכב, המתאפיין בחוסר הסכמה בין בני הזוג לגבי הגדרת החלוקת של הרכוש המשותף וכן בעמימות משפטית המקשה על עורכי הדין, אשר בשלה קשה לצפות ידו של מי תצא על העליונה בהסדר חלוקת רכוש.

הדין הנוהג בסוגיית חלוקת רכוש

גורם מרכזי בסוגיה זו, אשר משפיע על האופן בו תתבצע החלוקה הינו המועד בו נישאו בני הזוג אשר ברצונם לבצע חלוקת רכוש.
נישואין, שחלו לפני כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון, בראשית שנת 1974, מביאים להחלה אוטומטית של הלכת השיתוף, המקנה לכל צד זכות קניינית בנכס ואפשרות לדרוש את חלקו בכל רגע נתון ועל כן משפיע על חלוקת רכוש באופן דרסטי.
על נישואין שהתקיימו לאחר 1.1.1974 חל שיתוף אובליגטורי דחוי, המשקף שוויון זכויות בין בני הזוג ובמסגרתו הזכאות לקבלת חלק מהרכוש המשותף קמה רק במקרה גירושין או מוות של הצד השני, קרי חלוקת רכוש מוגבלת יותר.

הדין בנושא חלוקת רכוש הוא מאוד ברור

מה נחשב לרכוש משותף שנופל תחת חלוקת רכוש ? 

בגדר הרכוש המשותף באה כל זכות, הניתנת לכימות והערכה באופן כלכלי שמאפשר חלוקה. בכלל זה: מקרקעין, מטלטלין, זכויות כספיות כמו פנסיה, קופות גמל, מניות וכספי חסכון, נכס עסקי (אף במידה ומנהל אותו רק אחד הצדדים להליך גירושין), נכסי קריירה ומוניטין, שצבר העסק.
לגבי רכוש מסוגים אלה תתבצע חלוקת רכוש שוויונית בין הצדדים, כאשר הרציונאל המנחה הינו המאמץ המשותף, שתורמים שני בני הזוג לקשר הנישואין וזאת גם אם הרכוש רשום על שם אחד הצדדים בלבד בעת חלוקת רכוש.
רכוש קודם, שהביא איתו מי מבני הזוג מהתקופה שטרם הנישואין, או רכוש, אשר התקבל במהלך הקשר במתנה או בירושה, יוקנה בעיקרו בתביעת גירושין לצד, שהרכוש שייך לו ולא יכנס תחת חלוקת רכוש אלא אם מתקיים בין הצדדים הסכם אחר או עולה מהנסיבות, שנהגו ברכוש כמשותף.

כל זכות כלכלית ניתן לחלוקה בעת גירושים

עצות לקראת חלוקת רכוש

  • בהיבט מצבת הנכסים, שחלוקתם עולה על הפרק – עקב חוסר הסכמה בין הצדדים נדרשים בין הזוג לגבש רשימה מוסכמת של כל הרכוש, המחולק ביניהם בעת חלוקת רכוש.
  • יש להימנע מיצירת נקודת פתיחה טובה יותר של הצד השני, הבקי במצב הכלכלי, נכסי וחסכונות בני הזוג ולהיזהר מנסיונותיו להעלים ולהבריח רכוש או לרוקן את החשבון המשותף אגב ההליך. זכרו, כי הלכת השיתוף חלה לגבי כל הרכוש, אשר ידוע על קיומו ועליו בלבד והא מתאים חלוקת רכוש. לכן, יש לחקור ולדרוש לגבי נכסים נוספים, אשר ייתכן שהצד השני מסתיר. לשם כך, ניתן להחתים על תצהיר, המפרט את כלל הרכוש, המצוי בידי בן הזוג ולצרפו כחלק מההסכם גירושין לצורך הבטחת חלוקת רכוש, שעשויים להתגלות בעתיד.

לחלוקת רכוש בגירושים יש השלכות רבות

  • לגבי רכוש קודם לנישואין, שהביא עמו אחד מבני הזוג – במידה ובן הזוג השני נטל חלק במימון או השבחת רכוש זה,  נוטה המערכת המשפטית לפסוק לטובתו פיצויים בתביעת חלוקת רכוש או לקבוע, כי מדובר ברכוש משותף. לאחרונה קיימת מגמת הרחבה של הלכת השיתוף גם לגבי חלוקת רכוש, שהיה קניינו הפרטי של אחד הצדדים, אך חיי המעשה מלמדים שבני הזוג נהגו בו כנכס משותף ואז יש לצרף לתביעה ראיות, התומכות בכך, שהצדדים התכוונו לשיתוף והוא חלק מחלוקת הרכוש.
  • במידה והרכוש רשום על שם אחד מבני הזוג נדרש הצד השני להפעיל סעדים זמניים בתביעת הגירושין, בכדי למנוע מהצד הרשום כבעלים להבריח או למכור רכוש תוך ניהול ההליך וכך לא לאפשר חלוקה הוגנת.

יש להיזהר לא ליפול במלכודות בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין

  • הלכת השיתוף חלה בין הצדדים  גם לגבי חובות, שצברו יחד במהלך הקשר, ובהם יצטרכו לחלוק באופן שווה. חזקת השיתוף תקפה במישור היחסים שבין הצדדים ולא כלפי נושה חיצוני, שייפרע רק מאחד מהם. לגבי חוב, שנוצר לאחר הבעת כוונת גירושין, שבן הזוג השני אינו שותף לו או שקיים חשד, כי הוא פיקטיבי, מסרב בית המשפט להחיל את הלכת השיתוף והחוב ייוחס רק לצד שיצר אותו ולא יוחל בחלוקת הרכוש.
  • לגבי נכסי פרישה – כספים שנצברו במסגרת חיסכון פנסיוני, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכד’ נקבע, כי השיתוף יחול רק לגבי התקופה בה התקיים בין בני הזוג קשר נישואין והם יהיו חלק מרכוש בני הזוג.

בגירושין במיוחד שיש רכוש רב צריך להתכנן מראש

  • לנכס המרכזי, שמחזיקים בני הזוג יחד – דירת המגורים, קיימים שני פתרונות אפשריים: מכירת הנכס וחלוקת הסכום שנותר לאחר כיסוי חוב המשכנתא (במקרה זה יש להבטיח הסדר מגורים חלופי נאות לאישה ולילדים) או רכישת הדירה על ידי אחד הצדדים. במקרה זה יש לוודא שהבנק שיחרר את הצד השני וערביו מהתחייבויות המשכנתא על מנת לאפשר חלוקת רכוש.
  • פוטנציאל השתכרות עתידי של אחד הצדדים בא כיום באופן רשמי בגדרי הרכוש המשותף וקיימת פסיקה בית המשפט לענייני משפחה. עורכי דין גירושין במשרדנו מדגישים את חשיבות נושא נכסי קריירה, מוניטין עסקי, מוניטין אישי והון אנושי בתכנון אסטרטגית הגירושין על מנת להשיג הגנה מירבית. 

חלוקת רכוש היא דבר מורכב וראוי שישאר למומחים

משרדנו מציע שירות עורכי דין מומחים בתחום גירושין, חלוקת רכוש משותף, נכסי קריירה ומוניטין עסקי במסגרת גירושין בפרט. נשמח לעמוד לימינך, לייעץ ולכוון בהיבטי חלוקת רכוש בהליך ולהבטיח את זכויותיך הכלכליות במהלך התביעה ולאחר סיום פרק חלוקת רכוש, כאשר נעמיד לצדך את טובי עורכי הדין של משרדנו.

 
פגישת ייעוץ בנושא גירושין חלוקת רכוש במשרדנו
 
כאמור פגישת ייעוץ ראשונית עם עורך דין הכרחית ואין לה תחליף. במידה והנכם שוקלים לפתוח בהליכי גירושין או שהדבר נכפה עליכם חשוב לפנות ראשית לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי.
במסגרת פגישת ייעוץ במשרדנו (הכרוכה בתשלום) תקבלו מידע מקיף ומפורט על זכויותיכם המשפטיות, תמונת המצב המשפטי הרלבנטית לגביכם, והכי חשוב מהם דרכי הפעולה והאסטרטגית שעליכם לנקוט. 
 
מדובר בפגישה עורכת כשעתיים. לכן חשוב להצטייד במסמכים רלבנטיים (אם יש), והכי חשוב לא להתבייש לשאול כל שאלה כדי שתוכלו להפיק מהפגישה את המירב האפשרי ולקבל בסופה תמונה ברורה על מצבכם הנוכחי ולאן פניכם מועדות. 
 
בסיום הפגישה, תוכלו לקבל הצעת מחיר מפורטת לטיפול בתיק מטעמנו. היה ותבחרו לשכור את שירותי המשרד – תקוזז עלות הפגישה מתוך שכר הטרחה בגין הטיפול.
 
לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית, חייגו עכשיו: 077-4150027

 לחלוקת רכוש בין בני זוג היבטים רבים


  • מאמרים נוספים רלוונטים