חלוקת מניות חברה בגירושין בית משפט מול בית הדין

כאשר בני זוג נשואים מנהלים קשר תקין ובריא, הרי שלא אחת, הינם מתנהלים, מבחינה כלכלית, באופן של חלוקת תפקידים ברורה, בין הבעל לאישה. במילים אחרות, בן הזוג “הקרייריסט”, (כיום עדיין לרוב הבעל) יתמקד בלהביא פרנסה הביתה. ואילו בן הזוג השני, (שהינה לרוב האישה) תתמקד בגידול הילדים ודאגה למשק הבית. כאן המקום להדגיש ולהבהיר, כי אין המדובר בכל משק בית ואכן קיימת מגמה, של יותר ויותר נשים, קרייריסטיות, המרוויחות משמעותית, יותר, מבן זוגן אשר, לעתים, נותר בבית ודואג למשקו ולגידול הילדים המשותפים. התנהלות כלכלית שהנ”ל, מהווה לא אחת שיטה יעילה ביותר, לקיומה של משפחה בריאה ולמילוי כל מחסורם, של בני הבית כולם.
אלא כי ולאור הנתונים הסטטיסטיים, כולל בישראל, לפיהם בערך שליש מהזוגות הנשואים, בארץ, מתגרשים. הרי, שלא אחת מוצאים עצמם, מי שהיוו גוף כלכלי, מתפקד ויעיל, במאבק על פירוקו וזכייה בשרידים שנותרו ממנו. בהמשך לאמור, נוצר לא אחת מצב, לפיו הצד שנותר בבית, מטבע התנהלות הדברים, צבר פחות רכוש ונכסים בעצמו. דבר, אשר הפוך אצל הצד השני, שיצא לעבוד, פעמים רבות אף מנהל עסק ולעתים, בעליו של הון מניות, לא מבוטל, מאותה חברה.
במאמר זה, נעמוד על אותה סיטואציה בעייתית ובייחוד כאשר קיים, בידי אחד הצדדים, רכוש עדיף, למשל בדמות מניות חברה, אותה הינו מנהל.

האם לצד שמנהל את החברה בעת הגירושין יש עדיפות

גישת כבוד בית המשפט
כלל ידוע הינו, כי בית משפט בשבתו כערכאה אזרחית, יגיע להכרעה ויידון תוך שימוש בדין האזרחי, שהינו אף הדומיננטי במדינת ישראל. בהמשך לכך, יש לציין את חוק יחסיי ממון, אשר אף תוקן בשנת 2008. זאת כאשר, התיקון הנ”ל נותן בידי הערכאות המשפטיות, כולל כמובן בית המשפט, כוח שבשיקול הדעת לחלק את הרכוש המשותף, של בני זוג בגירושים, כגון מניות חברה. וכל זאת, באופן שאינו שווה, או על פי מועד קובע, לחלוקה, השונה משנקבע בפסיקה. בהמשך לכך, ראוי לציין למשל, את חוק בית המשפט לענייני משפחה, המעניק לבית המשפט זה, סמכות לסטות מדיני הראיות והדין הרגיל, במקרים בהם הינו חש צורך לעשות צדק. כל האמור, נובע מגישת המשפט לקיום תום הלב של בעלי הדין ובכלל בני האדם, ביחסיהם עם חבריהם, בסיטואציות שונות, ו/או קל וחומר דרישת תום לב מוגברת ביחסים בין בני זוג נשואים.

בית המשפט מתיחס למניות בגירושין לפי החוק האזרחי

גישת כבוד בית הדין הרבני
כידוע, בכל הקשור להליכי הגירושין הנדונים מן הסתם בבית הדין הרבני, הרי שישנה משמעות רבה לשאלת האשם בפירוד. זאת שכן, בית הדין הרבני, מגיע להכרעתו בהסתמכו על המשפט העברי, אשר תומך בגישה זו הנ”ל. על כן, אין פלא בדבר כי, בפסיקתו של כבוד בית הדין הרבני, כולל פסיקה שניתנה על ידי בית הדין הרבני הגדול, ניכר הניסיון ליישר קו עם כללי המשפט העברי. וכל זאת, בעזרת עירוב אלמנט האשם, כגון בחלוקת רכוש בגירושין, כולל ועם כל ההשלכות, הקיימות, בחלוקת מניות חברה בין בני זוג, אשר, בהליכי הגירושין. למשל, בית הדין הרבני הגדול בפסיקתו, קבע כי כאשר מתרחשת בגידה בחיי הנישואים, למשל, הרי שכאן יש לחלק לעתים את הרכוש המשותף, של בני הזוג המתגרשים, באופן שונה. בית הדין, כתוארו אז, ניסה לעשות שימוש בשיקול הדעת המסור, אף, בידיו של כבוד בית הדין על פי התיקון, כאמור, בחוק יחסי ממון. עם זאת, פסק דינו זה של כבוד בית הדין הרבני הגדול, “נהפך” כאשר הגיע המקרה לבג”ץ, אשר פסק כי מקרה של בגידה אינו מהווה “נסיבות מיוחדות”, לפיהן מעניק החוק שיקול דעת לחלוקה שאינה שוויונית כאמור.

בתי הדין מפרשים את החוק על פי המשפט העברי בהתיחסם לחלוקת מניות בגירושין

השפעת הנ”ל על חלוקת מניות חברה בגירושים
לאור כל האמור לעיל, הרי נראה כי הכיוון הנורמטיבי הינו הגעה אל בין כותלי בתי המשפט, של מקרים, אשר ילבשו  על עצמם כסות “לגיטימית”, בדמותן של עילות בעלות נופך של “אשם כלכלי”. עם זאת, בתי המשפט משתמשים במשורה ובזהירות, בסמכותם לעשיית צדק בעילות כגון הנ”ל. זאת שכן, הדבר עלול לפגוע בסדר ובוודאות המשפטית, בכל הנוגע לפסיקותיהם של בתי המשפט, קרי ביהמ”ש לענייני משפחה. לכן, ניתן לצפות מקרים בהם, למשל, בעל המנהל חברה ומחזיק, ברשותו, מספר ניכר ממניותיה, ייתבע להעביר, בהתאם לתיקון בחוק יחסי ממון, כאמור, לרשות גרושתו, חלק לעתים עודף של מניותיו. וכל זאת, מטענות שונות של האישה, הנובעות מערכים של צדק ולגיטימציה, לבית המשפט, להפעלת שיקול דעתו. באשר לבתי הדין הרבניים, נראה שהללו ימשיכו ולנסות לזכות צדדים להליכי הגירושין, למשל בקבלת הון מניות גדול, יותר, מזה של הצד השני למתרס. אלא כי זאת, בעזרת אומנם שימוש בשיקול הדעת המסור, אף, בידיו של כבוד בית הדין הרבני. אך זאת, מנימוקים של אשם בפירוק הקשר, או כפי שכבר ניסו, באמתלה של אשם כאמור, אלא שינומק כ”אשם כלכלי”.

יש חשיבות איך מתנהלים הליכי גירושין בעת שמעורבים מניות

אז אם אתם נמצאים במצב הזה שהחלטתם לקחת אחריות על החיים שלכם, ומאסתם במצב כפי שהוא היום, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות תוכנית הליווי שלנו – להתגרש בלי להרוס. תנו לניסיון ולידע שלנו בתחום לקחת אתכם לדרך חדשה וטובה יותר עבורכם.

צרו קשר עוד היום עם משרדנו וקבעו פגישת ייעוץ
077-4150027


  • מאמרים נוספים רלוונטים