חילוץ הסכמות בהליך גישור גירושין

גישור גירושין הינו הליך הידברות לפתרון מחלוקת בין בני זוג, במטרה למצוא את המכנה המשותף בין 2 בני הזוג שנמצאים בעיצומו של סכסוך גירושים המנוהל מחוץ לכותלי בית המשפט.

למגשר בהליך גישור גירושין חשיבות רבה ועליו להיות מיומן ברזי הגישור והמשא ומתן ובעל שליטה מלאה בחוק ובפסיקה בנושא דיני המשפחה בישראל.

עורך דין יצחק-ארז קרט שנחשב כיום כמנהל משא ומתן מן השורה הראשונה המשלב דרך קבע חשיבה מחוץ הקופסה בעת משא ומתן מבהיר כי החלפת הצעות נבונה עשויה להניב הסכם גירושין יצרתי ואפקטיבי לבני הזוג המתגרשים.

עורך דין קרט (או עורך דין קרת) מדגיש את חשיבות יצירת שיתוף פעולה בין בני הזוג שנמצאים בסכסוך גירושין ויש להזכיר להם כי המטרה לגבש הצעות העונות על האינטרסים של כל אחד מבני הזוג והמבוססות על אמות מידה אובייקטיביות.

הסכמות בעת גישור חיוניות להצלחתו

הליך הגישור אינו הליך חובה (ולנוטרי). כל צד לסכסוך גירושין המתנהל בבית המשפט יכול לסרב לקחת חלק בהליך גישור גירושין המוצע לו, מבלי שיחשוש כי סירובו יהווה נקודה רעה לחובתו.

מכאן נובעת החשיבות הרבה לאמות מידה אובייקטיביות בעת הליך גישור גירושין, משום שצד ייטה ביתר קלות להסכים לתוצאה המבוססת על מדד חיצוני לעומת תוצאה המבוססת על רצונו של בן הזוג או על תחושתו האישית.

תפקידו של המגשר הינו אובייקטיבי ומשכך אינו כפוף לצד כזה או אחר, דבר המסייע לו בפתרון הסכסוך. הצעה של המגשר המבוססת על מדדים אובייקטיביים משדרת עוצמה רבה לעומת הצעה שאינה עושה כן. גדולתו של המגשר בהליך גישור גירושין הינה יכולתו לתת מענה לאינטרסים של בני הזוג במהלך הליך הגישור וכן בעת ניסוח הסכם הגירושין.

ניסיוני מלמד, כי בסיס אובייקטיבי פורץ את המחסומים ומתגבר על המשברים הקשים ביותר בין בני הזוג הנמצאים בפתחו של פירוק התא המשותף. זאת בנוסף להגדרת מרחב ויתור, אשר יאפשר את השינויים והתאמות הנדרשים בעת עריכת הסכם הגירושין לבני הזוג.


  • מאמרים נוספים רלוונטים