הסכם ממון שלא אושר כדין

ראשית, לא בכדי דרש המחוקק את אישור הסכם ממון בבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני לחילופין בחוק יחסי ממון. אישור הסכם ממון בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני לחילופין נועד להבטיח את גמירות הדעת של שני בני הזוג. חוק יחסי ממון בא למנוע מקרים בהם אחד מבני הזוג נאלץ לחתום על הסכם ממון שאינו מגיע מרצון מלא. בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני מקפידים שאישור הסכם ממון יתבצע בנוכחות שני בני הזוג.

בעת אישור הסכם הממון, בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני, מסבירים לבני הזוג את משמעות ההסכם והשלכותיו ומוודא ששני בני הזוג חתמו עליו בהסכמה והבנה מלאה של כל סעיפיו.
פסק הדין של בית המשפט המחוזי לענייני משפחה ביטל הסכם ממון למרות שאושר בבית משפט לענייני משפחה. בית המשפט המחוזי לענייני משפחה פסק כי בית המשפט לענייני משפחה נדרש לא רק לתת תוקף בעת אישור הסכם ממון אלא נדרש לבחון את זהות בני הזוג ורצונם החופשי, כמו כן גם את הבנת הסכם ממון של כל אחד מבני הזוג, את משמעות הסכם ממון ואת תוצאותיו של הסכם ממון. בית המשפט המחוזי לענייני משפחה הדגיש כי לא בכדי קבע המחוקק הליך משפטי מיוחד לאישור הסכם ממון, ועל בתי המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני להקפיד על כך, גם אם כרוך הדבר בזמן שיפוטי יקר.

הסכם ממון שלא אושר אינו שווה דבר

הסכם ממון שלא אושר כדין בהליך בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני שווה כקליפת השום.
לפי חוק יחסי ממון, הסכם ממון אשר לא אושר כדין – הינו חסר תוקף משפטי. יתר מזאת הסכם ממון שלא אושר כדין בהליך בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני חסר גם תוקף ראייתי ועל כן איננו יכול להיות מוצג במהלך הליך גירושין בעת חלוקת רכוש או חלוקת נכסי קריירה כראייה ובן הזוג אשר לא מעוניין בו רשאי להתכחש לעצם קיום הסכם ממון.

מאידך גיסא, לאחרונה חל התפתחות בהתיחסות בית המשפט לענייני משפחה להסכם ממון שלא אושר. קימיים פסיקות אשר מכירות בתקפו של הסכם ממון, גם במקרים בהם ההסכם ממון לא אושר כדין בבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. הסכם ממון אשר מוכיח כי בני הזוג מתנהגים על פיו, או במידה ויצליח הצד המעוניין הסכם ממון להראות כי החתום בו מהווה שקיפות של רצון הצדדים, יכול לעיתים עם התנהלות נכונה בבית משפט של עורכי דין גירושין לקבל תקפות בבית המשפט.

לעיתים הסכמי ממון שלא אושרו עדיין תקפים