הסכם גירושין – הגבלת פניה לערכאות משפטיות

כאשר חותמים בני זוג על הסכם גירושין, חשוב להם לדעת שבכך הותירו מאחוריהם את השלב הקשה יחסית מבין שלבי הליך הגירושין (מהפן הטכני כמובן…) ושלא יאלצו לדון שנית בנושאים שסוכמו ביניהם. ברצונם להבטיח לעצמם וודאות.

דרך אחת התורמת להשגת וודאות זו, היא העובדה שהסכם גירושין מובא בפני בית משפט, המעניק לו תוקף של פסק דין.

עם זאת, גם פסק דין ניתן לבטל או לשנות – אם כי לא בקלות. כמו כן ישנם מצבים בהם מתעוררות סוגיות שלא הוסדרו בהסכם גירושין. שהרי גם הסכם גירושין מהמדרגה הראשונה, לא יכול לצפות את העתיד על כל צפונותיו ומורכבויותיו. במקרים כאלו תיתכן פניה של אחד הצדדים לבית המשפט בבקשה להכריע בסוגיה שהתעוררה. וכך, שוב, מוצאים עצמם בני הזוג נדרשים לנהל דיונים אותם ביקשו למנוע.

לאור האמור לעיל, זוגות רבים מגבילים בהסכם הגירושין את אפשרות הפניה לבית המשפט על ידי ניסוח תניה המגדירה פניה כזו כאסורה על פי הסכמת הצדדים ולעיתים אף מטילה סנקציה על צד שיפר הסכמה זו. יש כאלה אף שדורשים להוסיף בהסכם הגירושין שאסור לפנות ולבקש סעד כגון צו עיכוב יציאה מהארץ.
בדרך כלל, הגבלה כאמור נוצרת בעקבות לחץ חד צדדי של הצד לטובתו מנוסח ההסכם, אולם מקרה זה אינו היחיד בו תנוסח תניה כזו בהסכם.

הגבלה פניה לערכאות היא ענין אפשרי בהסכם גירושים

 

חשוב לדעת כי הגבלה כזו, ברוב רובם של המקרים, לא תכובד על ידי בית המשפט!
בשורה ארוכה של פסקי דין, ולא רק בנושא הסכם גירושין, חוזר ומדגיש בית המשפט את חשיבותה של זכות הגישה לערכאות, המהווה יסוד מרכזי מיסודותיה של תרבות דמוקרטית.

האינטרס הציבורי להבטיח גישה לערכאות לכל פרט בחברה, גובר לא פעם על מכשולים טכניים ומהותיים. כך למשל בבואו של בית המשפט להחליט האם לפטור מתדיין מהפקדת עירבון לצורך הבטחת תשלום הוצאותיו של הצד השני, וזאת בשל מצבו הכלכלי וכדומה, ישקול בין היתר את האינטרס לאפשר גישה לערכאות כאמור.

 

כך גם בנושא הסכם גירושין. למרות החשיבות שבוודאות, למרות העיקרון הקובע ש”חוזים יש לקיים”, ולמרות הרצון לכבד פסק דין המאשר הסכם גירושין: למרות כל זאת ועוד, בדרך כלל משקלה של זכות הגישה לערכאות, יכריע את הכף, ובית המשפט יבטל תניה בהסכם גירושין המגבילה זכות זו או אף יבצע ביטול הסכם גירושין במקרים חריגים מאוד.

 

הגבלת פניה לערכאות משפטיות בעת עריכת הסכם גירושין בין מתגרשים


  • מאמרים נוספים רלוונטים