הסכם גירושים

אין ספק שגירושין הוא הליך מאוד לא נעים לכל אחד מן הצדדים אך למרות זאת ניתן להתגרש יפה ולהגיע להסכמות ללא כעסים וריבים מיותרים וזאת באמצעות חתימה על הסכם גירושים, עליו חותמים שני בני הזוג בהסכמה מתוך רצון משותף להיפרד ומתוך כבוד הדדי אחד כלפי השני…

הסכם גירושים זה הסכם המהווה בעצם חוזה בין שני הצדדים המסדיר את כל הדברים שעומדים על הפרק, זהו גם הסכם חלוקת רכוש בו מחלקים את הרכוש בין בני הזוג בצורה מוסכמת ושווה, מסדירים את כל נושא המזונות וכמובן הסדר הראיה והמשמורת של הילדים המשותפים של הזוג.

הסכם גירושין דינו כדין כל חוזה והוא מקבל אישור וגושפנקא מבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני שאלמלא כן אין לו ערך בעיני החוק והוא אינו מחייב את הצדדים. אמנם לא פשוט לבטל הסכם גירושין אך זה בהחלט אפשרי במקרים מסוימים. במידה ויש בחוזה דברים אשר עלולים להזיק ולפגוע בילדים או דברים העלולים לפגוע בכבוד האדם תוך ניצול מצבו הפיזי או הנפשי, אזי ניתן לבטלו.  יש להוכיח ולהביא צידוקים ענייניים לביטול ההסכם כדי לבטלו.

אמנם לא חייבים לחתום על הסכם גירושין וניתן להתגרש גם בלי הסכם זה אך, הסכם זה מאפשר לזוג להיפרד בצורה מסודרת ומוסכמת, מה שנותן להם שקט נפשי ובטחון מפני מה שצפוי להיות בעתיד כשדרכיהן ייפרדו.

הסכם גירושין אינו הכרח המציאות אך מאוד מומלץ

הסכם חלוקת רכוש הינו החלק היותר קשה בהסכם הגירושין. חייבת להיות הסכמה מוחלטת בין בני הזוג על חלוקת הרכוש שצברו אחרת לא ניתן לחתום על ההסכם. בהסכם נחלק הרכוש בצורה שווה כדי למנוע עימותים ומלחמות על הרכוש בהמשך, דבר שעלול להיגרר זמן רב בערכאות. 

הסכם הגירושין ידון באחזקת הילדים שלרוב יישארו ברשות האם, אלא אם כן היא אינה מסוגלת מסיבה כלשהיא לגדלם ויקבע הסדרי ראיה הוגנים בו יוכלו ההורים יחד ולבד לגדל את ילדיהם המשותפים. הסכם הגירושין דן בצורה מפורטת בדמי המזונות שישולמו עבור כל אחד מהילדים, תשלום הוצאות חריגות כמו הוצאות לימודים או במקרים מסיימים הוצאות רפואיות. 

הסכם זה נותן גושפנקא לרצון ולהסכמה ההדדית של הזוג לגירושין מתוך רצון לסיים את כל העניינים ביניהם בצורה יפה ומסודרת.

 
הסכם גירושים חשיבותו בישראל