הלכת שיתוף – חזקת שיתוף

הלכת השיתוף אשר מכונה גם חזקת השיתוף היא בעצם הלכה משפטית, אשר היה נהוג לפעול על פיה בעבר. בתחילת דרכה, ההלכה היתה מוחלת על זוגות נשואים ובעצם היה בה צורך כאשר במסגרת הזוגית המשפחתית, היה הגבר מפרנס והאישה בד”כ בבית, עסוקה בגידול הילדים ובמשק הבית. הדגש של ההלכה לאו דווקא מתייחס רק לנושאים כספיים, אלא גם לצדדים אחרים במערכת הנישואים.

מטרתה של הלכת השיתוף היא לנהוג באופן שווה וחסר פניות בין בני הזוג, בכל הקשור לחלוקת הרכוש, למרות שהגבר היה דואג לכל ענייני הכספים ובד”כ היה רשום על הנכסים המשותפים. הלכת השיתוף אינה נהוגה משנת 1973, אז נחקק חוק יחסי הממון בין בני-זוג, והיא חלה נכון להיום רק על זוגות אשר נישאו לפני ינואר 1974.

הלכת השיתוף חלה רק על זוגות שנישאו לפני 1974

אלה עיקרי הלכת השיתוף:

על פי הלכת השיתוף, אמורים בני זוג נשואים, העומדים בפני הליך  גירושין, לבצע איזון משאבים. דהיינו, אם צברו בני הזוג במהלך חייהם הזוגיים נכסים או נראה היה כי כוונת אחד מבני הזוג ליצור שיתוף עם בן זוגו, חייבים הם לחלק באופן שווה את הנכסים הללו בין שניהם. זאת להבדיל מרכוש אשר היה אצל בני הזוג עוד לפני הנישואין, התקבל כמתנה או כירושה – רכוש זה יישאר בידיו של בן הזוג אשר קיבל אותו.

הנכס יתחלק שווה בשווה

מה נחשב בעצם לנכס משותף, על פי הלכה זו?

·         כל מה שמוגדר כנכס פיננסי, לרבות פקדונות, אגרות חוב, תוכניות חיסכון, קרנות, קופות גמל, מניות או כל נייר אחר בעל שווי כספי.

·         נכסים במקרקעין, לרבות כל נכס נדל”ן, דירות, קרקעות וכו’.

·         עסק פרטי, אשר פתח אחד מבני הזוג במהלך חייהם המשותפים.

·         ריהוט ו/או כל חפץ אחר אשר רכשו בני הזוג ויש לו ערך כלכלי או גם רגשי.

·         זכויות סוציאליות אשר קיבל מי מבני הזוג במהלך שנות עבודתו, לרבות ביטוחי מנהלים, גמול השתלמות וכו’.

חזקת השיתוף השתנתה במשך השנים, עוד לפני שנפסק השימוש בה בשנת 1974. בתחילה עמדו בהלכה הזו שניתנאים מובהקים, מערכת חיים משותפת ומאמץ משותף של הצדדים במהלך חייהם הזוגיים, אך ההלכה שונתה רבות במהלך השנים ונוספו אפשרויות נוספות או ניתן לאמר “צומצמו התנאים והתגמשו”.

הלכת השיתוף מקבל חשיבות בבית משפט

הקריטריונים להפעלת חזקת השיתוף פחתו, בהתאם לאופנים השונים ולהגדרות השונות של קיום תא משפחתי וחיי זוגיות, כגון צורך הגיוני להגן גם על זכויות בני זוג אשר חיו בצוותא, מבלי לקשור את הזוגיות שלהם בקשרי נישואין, דהיינו ידועים בציבור.

גם בעניין הנכסים שהיו בידי אחד הצדדים לפני הנישואים ו/או החיים המשותפים, חל שינוי ונוטים גם כאן להחיל את הלכת השיתוף, אם מוכח כי אכן הזוג ניהל חיי משק בית משותפים ושניהם תרמו את חלקם, כל אחד בדרכו למערכת הזוגית.

ראוי לציין, כי בעוד שבחוק יחסי הממון מדובר על איזון משאבים, והוא חל רק כאשר בני הזוג מתגרשים, בהפעלת הלכת השיתוף, ניתן לבצע את חלוקת הרכוש גם כאשר בני הזוג עדיין נשואים.