הורות משותפת ושמירה על טובת הילד

קשה לצאת בהצהרה מכלילה אם משמורת משותפת עדיפה על הסדרי ראייה ואם זו אכן טובת הילד, כמו שכל תביעת גירושין צריכה אסטרטגיה משפטית מותאמת אישית כך גם טובת הילד צריכה להיקבע כל מקרה לגופו ולאחר בדיקה מעמיקה של טיב הקשר בין הילד להוריו והרצון לשיתוף פעולה אמיתי בין ההורים בגידול ילדיהם המשותפים. 

המשמורת המשותפת ביסודה היא גידול הילדים באופן שווה, בשני בתים מרכזיים הנמצאים באותו אזור מגורים וחלוקת הנטל הכלכלי באופן שווה המתייחס בהשלמה להכנסות וההוצאות החודשיות של כל אחד מהצדדים. אם בעבר היה מקובל שילדים להורים גרושים ימשיכו לחיות ולגור עם אמם לאחר הגירושין והאב יראה אותם לסירוגין על פי הסדרי ראייה הנקבעים מראש, השוויון שקיים כיום בחברה הישראלית והעובדה שמרבית הנשים עובדות במשרה מלאה הפכה את גידול הילדים לשותפות בפני עצמה בה כל אחד מההורים לוקח חלק שווה בטיפול ובחינוך הילדים, טבעי יהיה הדבר שגם לאחר שבני הזוג מתגרשים ימשיכו לקחת חלק שווה ולפעול בשיתוף פעולה בגידול ילדיהם המשותפים.

לא תמיד משמורת משותפת טובה לילדים

ניתן להגיע להסכמה על הורות משותפת או על החלטה אחרת שהיא טובת הילד בעיני הוריו במסגרת הסכם הגירושין, בגישור או בשיתוף פעולה, במידה ובני הזוג לא מצליחים להגיע להסכמה ניתנת ההכרעה לערכאה המשפטית העוסקת בתביעת הגירושין שלהם. נכון להיום, על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מוכרת גם כחוק חזקת הגיל הרך, ילד עד גיל 6 יישאר בחזקת אמו. בהתאם להחלטת הערכאה המשפטית בה הוגשה תביעת הגירושין קודם, על פי קריטריונים של לשכת הרווחה ובדיקת מסוגלות הורית תיבדק אפשרות לקיים משמורת משותפת גם במקרים בהם מעורב ילד מתחת לגיל 6. 

הקביעה למשמורת ילדים מתבססת בראש ובראשונה על טובת הילדים ושואפת להגן על היציבות בחייהם גם לאחר פירוק התא המשפחתי המוכר להם. כדי לקבוע את טובת הילד נוקט בית המשפט בעזרים כגון תחקיר סעד שעורך עובד סוציאלי בשירות לשכת הרווחה הבאים לבחון את סדרי היום המשפחתיים להם רגילים הילדים כך שההחלטה שתתקבל לא תפגע באיכות או באורח חייהם, ההורים מתבקשים לעבור אבחון לקשר הידידות ביניהם ואם הם מסוגלים לעבוד יחד בשיתוף פעולה ובכבוד הדדי בנוגע לגידול ילדיהם, במקרים מסוימים נשאל הילד לרצונו ובמקביל נבדקת האפשרות שדעתו הושפעה מאחד מההורים. לאחר שנבדקים כל המאפיינים השונים וכשירותו של כל אחד מההורים לגדל את ילדיו מובאים הממצאים לשופט או הדיין והוא מכריע האם אפשר שתתקיים הורות משותפת לאחר הגירושין, אם לא אפשרי המצב הוא קובע את הסדרי הראייה ואת האפוטרופוס העיקרי שהילדים ישהו בחזקתו במהלך הגירושין ולאחר סיום התביעה.

מי שרוצה לא לוותר על הורות יעדיף משמורת משותפת

הורים אשר חשוב להם ליטול חלק שווה בגידול ילדיהם המשותפים גם אחרי שהם מתגרשים יכולים לנסות ולנסח יחד הסכם גירושין המוסכם על שני הצדדים שיפרט את אופי המשמורת המשותפת, את חלוקת הרכוש לאחר הגירושין ואת גובה המזונות עבור האישה ועבור הילדים. הגעה להסכם גירושין טרם פתיחת המשפט מקל רבות על התהליך המורכב של תביעת הגירושין ומספק הגנה על הילדים במהלך הגירושין שלא נמצאים במצב של חוסר ודאות או אי יציבות בתהייה איך יראו חייהם לאחר שהוריהם יתגרשו בין אם יחליטו הוריהם על הורות משותפת שווה בשני בתים מרכזיים או על הסדרי ראייה קבועים מראש למספר פעמים בשבוע.

 

הורות משותפת ושמירה על טובת הילד במערכת המשפט הישראלית


  • מאמרים נוספים רלוונטים