הוכחת עילת גירושין

בישראל גירושין נעשים על פי הדין האישי של כל אזרח. יהודים מתגרשים על פי דין תורה (הלכה היהודית) להבדיל ממדינות רבות, רצון אחד הצדדים להתגרש אינו מהווה עילה מספקת.
ברוב מדינות העולם, כמו בישראל, תהליך גירושין מתבצע במסגרת מערכת בתי המשפט.
אך באותם מדינות שקיימת בהם הפרדה בין דת למדינה, קיימת זכאות להליך גירושים ללא אשמה. כלומר כאשר בן זוג מצהיר על כך שהוא מעוניין להתגרש ומערכת היחסים בינו לבן הזוג או בת הזוג אינם ניתנים לאיחוי, בעצם ניתן לו אישור גירושין. ההצהרה שלו נחשבת כמספקת.

בישראל העילות גירושין נחלקות לשתי קבוצות:

1. עילות אובייקטיביות: כגון עקרות האישה, אימפוטנציה מצד הבעל, מומים שלא היו ידועים לצדדים לפני הנישואין (מחלות מין, מחלות נפש ועוד).

2. עילות התנהגותיות: כגון מורד/ת (סירוב לקיים יחסי מין עם בן הזוג), התעללות פיזית או נפשית, הפרת חובת הבעל לפרנס את אשתו, הרחקת האישה מקשר עם הוריה, “פריצות” (חוסר צניעות) מצד האישה, בגידה או “מעשה כיעור” , היעדר סיכוי לשלום בית.

בכל אחת מעילות אלו בית הדין רשאי לכפות את הגירושין. במידה והצד השני מסרב לתת גט, לבית הדין סמכות להטיל סנקציות שונות במטרה להמריץ את הגט, כגון: עיכוב יציאה מהארץ, שלילת רישיון נהיגה, חיוב במזונות גבוהים או ביטולם, הגבלת חשבון בנק, מאסר ועוד.

ניתן לכפות גט על הצד שכנגד

רבים שוגים וחושבים כי רק בגלל שהם החליטו יום אחד שברצונם לקום וללכת ולעזוב את המערכת הזוגית, קרי לפרק את החבילה ולהתגרש הדבר יתאפשר בידם ללא כל הסברים וסיבות מהותיות.
בכל בית דין רבני קיימים טפסים פשוטים לפתיחת תיק גירושין, עובדה הגורמת לאנשים רבים לסבור כי פתיחת תיק גירושין הינה הליך טכני פשוט הכרוך במילוי טופס בלבד.
מדובר בטעות מרה ויקרה. נושא בחירת עילת גירושין וניסוחה הינו מורכב ובעל חשיבות קריטית. כל טעות בבחירת עילה נכונה, לרבות אופן הצגתה עלולה להוביל לדחיית תביעת גירושין וקבלת הגט המיוחל. תפקידו של עורך דין גירושין מקצועי הוא לבחון את המקרה המיוחד של הזוג שהחליט שברצנו להתגרש, ולהחליט באיזו עילה כדאי להשתמש ואיך להציגה בפני בית דין רבני.

חשוב להציג עילת גירושים הגיונית

בתי הדין הרבניים רואים חשיבות עליונה לשמירה על חיי הנישואים בקהילה היהודית ובישראל בפרט ואינם ממהרים לפרק משפחות במיוחד עם ילדים ללא כל עילה מהותית ואמיתית.

חשיבות מוסד הנישואין והסדר הציבורי עומד לנגד ענייהם ולא פחות חשוב טובת הילדים והחשיבות של המשפחה אצל הילדים.
כמובן שלכך יש חריג כאשר שני בני הזוג חפצים בגירושין ומצהירים על כך בפני בית הדין הרבני ומציגים בפניו את הסכם הגירושין שהגיעו אליו בעת שימוש בהליך גישור גירושין.
אזי בתי הדין לרוב אינם מקשים ומאשרים את הגירושין וקבלת הגט בקלות יחסית.

קיימת חשיבות רבה בבתי הדין להוכחת עילת גירושין על מנת לקבל גט

  • מאמרים נוספים רלוונטים