הגנה על נכסי קריירה, עסק, חברה או מוניטין עסקי תוך ניצול מרוץ סמכויות

בית המשפט העליון בעניין בע”מ 4623/04 מביע דעתו, כי אינו רואה כל סיבה שנכסי קריירה לא יהוו נכס בר חלוקה בעת חלוקת רכוש.
דברי כבוד השופט ריבלין:
“הלכת השיתוף מורה אותנו כי בני זוג המקיימים חיי-זוגיות תקינים – נכס שרכשו במאמץ משותף חזקה שהוא שייך לשניהם בחלקים שווים. לאור הדברים שאמרנו, והדברים שעוד נאמר, איננו רואים טעם של ממש מדוע – על דרך הכלל – לא להחיל את ההיגיון הגלום בחזקה זו גם על ההנאה מנכסי קריירה. ברי, כי המונחים “שיתוף” ו”בעלות” אינם חלים במלוא היקפם על נכסי קריירה. אין בן הזוג האחד בבחינת “בעלים” של מקצת מכושר ההשתכרות של בן הזוג האחר. ענייננו אינו בהחלת חזקת השיתוף כפשוטה, אלא בבחינת התוצאות הנובעות מן ההיגיון הגלום בה ביחס ל”נכסי הקריירה”. כפי שעוד יוסבר, לפי דרכה של הלכת השיתוף, אין לשלול מבן הזוג האחד את חלקו בפירות נכסי הקריירה של בן הזוג האחר, זאת בעבור התמיכה והעזרה שהוא העניק לו, לאמור: בעבור חלקו של הקשר הזוגי בשיפור כושר השתכרותו”.

מאידך גיסא קיים שוני בתפיסת העולם של בתי הדין הרבניים בעת חלוקת רכוש בני זוג בהליך גירושין.
קיימת התופעה של פגיעה בזכויות נשים (חלוקת רכוש לא שוויונית) בפסיקת בית הדין הרבני, תוך חריגת בית הדין הרבני מסמכותו במסגרת פסקי הדין הניתנים על ידו בתיקי גירושין ככלל ובתיקי חלוקת רכוש בפרט (על ידי חלוקת רכוש לא שוויונית).

לא פעם מתעלם בית הדין מהוראות הדין האזרחי או שבוחר הוא למלאן תוכן משלו, תוך שמפרשן הוא לפי אמות המידה של המשפט העברי בענייני גירושין ונישואין במיוחד בעת חלוקת רכוש בהליך הגירושין.
הדין האזרחי והדין העברי בהליך זה זרים, ושואבים כוחם ממערכות ערכים נפרדות, המבוססים על אמות מידה שונות בתכלית בהליכי גירושין.
עולה השאלה מדוע אם כך רבים הם המקרים בהם חורג בית הדין הרבני מסמכותו וזאת כתוצאה מהתעלמות מן הדין האזרחי השונה מן הדין העברי. החריגה מסמכות של בית הדין הרבני גורמת לפגיעה בקניין של נשים במסגרת פסיקת בתי הדין הרבניים בהליכי גירושין.

על כן ישנה חשיבות רבה במרוץ סמכויות, בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה, בתחום חלוקת רכוש בני הזוג. עקב הגישה השונה של בית הדין הרבני הנוטה לפסוק כי רכושו של הבעל הרשום על שמו הוא קניינו הבלעדי, לבדוק אפשרות ראשונית להגיש תביעה בבית דין רבני.

עורכי דין גירושין צריכים לתכנן היטב את צעדיהם בבניית אסטרטגית גירושין, על מנת להשיג את המרב ללקוחותיהם באחד מתחומי המחלוקת המרכזיים – סוגיית חלוקת רכוש.
עיקר ההתכתשויות ומאבקי הכוח בתיקי גירושין נסבים סביב נושא חלוקת הרכוש. חלוקת רכוש משקפת את ניגוד האינטרסים בין הצדדים לתביעת גירושין והינה בעלת השלכות על עתידם הכלכלי של הצדדים בסיום פרק הנישואין.
עורכי הדין חייבים לצפות פני עתיד בסוגית חלוקת רכוש, ולתכנן בקפידה את צעדיהם על מנת למקס ללקוחותיהם את הרכוש שיישאר בידיהם לאחר חלוקת רכוש.

משרדנו מציע שירות ע”י עורכי דין המומחים בדיני משפחה, גירושין, וחלוקת רכוש. נשמח לעמוד לימינך, לייעץ ולכוון בהיבטי חלוקת רכוש ולהבטיח את זכויותיך הכלכליות במהלך תביעת גירושין ולאחר סיום התהליך.


  • מאמרים נוספים רלוונטים