הברחת רכוש מהחברה תוך כדי גירושין

במקרה של בני הזוג יש חברה לא משנה אם מדובר על חברה רגילה או חברה בע”מ לרבות חברה משפחתית (להוציא כמובן חברה ציבורית), מדובר במניות המהוות נכסים שווי ערך כספי, אך שקשה הרבה יותר לחשבו ולכמת, אותו, במונחים של כסף ממש, “עמו הולכים למכולת”. חמור המצב שאף פי רוב קורה שרק צד אחד מבני הזוג מחזיק במניות או בקיא בניהול החברה (לרוב הצד שהקים אותה מבראשית).

סכנות במצב שתואר?
בהמשך ישיר לאמור לעיל, הרי כאשר אנו ניצבים בפני סיטואציה, בו הצד השני מחזיק, בידיו, כמות נכבדה של מניות חברה, אותה הינו מנהל. הרי, כפי שנאמר, השאיפה של הצד השני, הינה להתחלק אף ברכוש המניות, שאוחז הצד המנהל וזאת שווה בשווה. שכן כידוע, אף והיה וצד אחד עבד וניהל, גם אם לבדו, את החברה או העסק. הרי, שהראשון יכול היה להגשים את האמור, ולא אחת, בזכות בן/בת הזוג, שנותר בבית וטיפל במשק הבית והילדים. ובכך, העניק אפשרות, לצד השני, “להביא לחם הביתה”, באמצעות פיתוח ודאגה לשגשוג החברה.
לכן, מתוך המצב המתואר, חשוף הצד, זה שנותר בבית עם הילדים, לסכנה כי בן זוגו יבריח נכסים מן החברה, בצורות מצורות שונות. בעל המניות ומנהל החברה, עלול להוציא כספים מן החברה. זאת, בכדי לכאורה לקנות דברים נחוצים. דבר זה, מקטין את הונה העצמי של החברה ולכן, ומתוך כך באופן טבעי, את ערכן של מניות החברה. בנוסף, עלול “הצד החזק” לערוך חוזים עסקיים, אך פיקטיביים, עם אנשים כחלק לכאורה מעסקאות, שמטרתן טובת החברה. או, אף להגיע במכוון ובעורמה למצב לכאורה של פשיטת רגל. וכל זאת, בכדי להוריד למראית עין את שוויה של החברה. כך, שביום פקודה וחלוקת הרכוש, יאלץ בן הזוג לוותר על פחות נכסים, או על אותה כמות נכסים, מניות לצורך העניין, אך ששוויון פחות בהרבה, מאשר היה במקור.

תמיד קיים חשש שבן הזוג יברח נכסים בצורת חוזים פקטיבים

אם כן, כיצד יחולק רכוש החברה?
כמובן, שבתי המשפט למשפחה וכיו”ב, מכירים היטב את תופעת הברחת הנכסים, שמבצעים בעלי חברות בגירושין. ולכן, פיתחו בתי המשפט, בעזרת הפסיקה ושימוש באמצעים שמעניק החוק, דרכים יצירתיות להילחם בתופעה הפסולה.
להלן בקליפת אגוז, דרכים לחלוקת רכוש צודקת יותר, בין הצדדים המתגרשים, בדגש על רכוש מהחברה, קרי מניות:

•    דרך אחת הינה עשיית שימוש בסעיף 8 (3) בחוק יחסי ממון המאפשר להקדים את היום הקובע, לחלוקת הרכוש בין הצדדים, מיום הקרע בין הצדדים למועד מוקדם יותר. כך באופן זה, הרי כי היה ובן הזוג הבריח מניות מהחברה. אזי, באמצעות מומחים בתחום, ניתן לגלות פחות או יותר, מה הוברח ומתי. ואז, לבצע את חלוקת הרכוש, כפי מצבו וערכו טרם ההברחה.

•    דרך נוספת שפיתחה הפסיקה, בכדי להילחם בהברחת הרכוש מהחברה, הינה חיוב הצד החזק בתשלום בכסף, של שווי המניות, ביום שנקבע שלפיו יש לחלק את המניות. קרי, טרם ההברחה. בהמשך לכך, קבע בית המשפט, באחד מפסקי הדין, כי על הבעל לשלם בשווי כסף כאמור, לאישה את מחצית סכום שווי המניות. זאת כאשר, היה ולא יספיק סכום המכירה שתתבצע, על ידי כונס הנכסים, יהא על הבעל להוסיף לאישה את ההפרש מכיסו.

למנוע הברחת מניות ניתן להיעזר במומחים

לסיכום, מהדברים האמורים לעיל למדנו, כי חרף התופעה של הברחת נכסים מחברות משפחתיות ו/או, כגון המנוהלות על ידי אחד מהצדדים לקשר, הנישואין, שעלה על שרטון. הרי, כי עינם של בתי המשפט פקוחה והשופטים היושבים על הכס, מכירים היטב את התופעה ומנסים, כמה שניתן, למגרה.
מאידך יצוין, כי גם ל”צד החזק” שבמשוואתנו יש זכויות ולכן, “בן הזוג החלש” עקרונית, יהא זכאי לשווי המניות מיום תחילת הנישואים ועד היום הקובע, לחלוקת הרכוש. עם זאת, אין ל”צד הסביל” זכויות בפירות עתידיים של החברה. שכן, כפי שנפסק כבר, אין לצד השני זכות בפירות עתידיים, בין אם המדובר בענבים או אף בבאושים. זאת לאור כך, ש”הצד הפעיל”, או שיאלץ להיוותר בקשר מלאכותי עם הצד המפוצה, שכן יהא חב לו בתשלומים לכל ימי חייה של החברה. או אף והיה ומדובר בפיצוי חד פעמי באמצעות היוון, וחישוב לעתיד, הרי ש”הצד הפעיל” יספוג את כל ההפסדים. ואילו הצד השני, שכבר פוצה, יוצא נשכר על חשבון זה הראשון.

אז אם אתם נמצאים במצב הזה שהחלטתם לקחת אחריות על החיים שלכם, ומאסתם במצב כפי שהוא היום, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות תוכנית הליווי שלנו – להתגרש בלי להרוס. תנו לניסיון ולידע שלנו בתחום לקחת אתכם לדרך חדשה וטובה יותר עבורכם.

צרו קשר עוד היום עם משרדנו וקבעו פגישת ייעוץ
077-4150027


  • מאמרים נוספים רלוונטים