האם ניתן למנוע גירוש עובד זר?

לעובד הזר, גם אם הנו שוהה בלתי חוקי, קיימות זכויות מסוימות בדיני משפחה. עם השנים, התפתחה רגולציה שנועדה לענות על הצורך להסדיר מעמדם של עובדים זרים אשר פיתחו מערכות יחסים זוגיות עם אזרחים ישראלים. לעתים בן הזוג נעצר ועומד בפני גירוש בטרם הספיק לפעול לקבלת מעמד כלשהו, ולכן חשוב לפנות לעורך דין לדיני משפחה לקבלת ייעוץ משפטי מיידי.

•האפשרויות הקיימות להסדרת מעמד

במשרד הפנים קיים הליך המיועד לידועים בציבור, ומאפשר לבן הזוג הזר להסדיר מעמד מתוקף היותו בן זוגו של אזרח ישראלי וזאת גם אם אינם נשואים. עם זאת, עיתוי הפנייה להסדרת המעמד הוא קריטי. בית המשפט קבע, כי כאשר מוגשת בקשה להסדרת מעמד של בן זוג שנעצר ועומד לפני גירוש, יש בכך כדי להעיד על פיקטיביות הקשר. יש להגיש בקשה להסדרת מעמד במשרד הפנים, בצירוף מסמכים המעידים על הקשר הזוגי (למשל הסכם ממון או הסכם לחיים משותפים). לאחר מכן, בני הזוג יזומנו לראיון ובו יישאלו בנפרד מול פקיד משרד הפנים שאלות שיש בהן כדי להעיד על כנות הבקשה ואמיתות הקשר. במידה והבקשה תאושר, תוארך ישיבתו של בן הזוג בישראל בשנה. בכפוף לבדיקה שנתית ולאחר תקופה של שבע שנים, בן הזוג הזר יוכל בתנאים מסוימים לקבל מעמד של תושב קבע.


לבני הזוג קיימת אפשרות נוספת והיא להינשא בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל, ולבקש ממשרד הפנים להסדיר את מעמד העובד הזר על בסיס הנישואים. במקרה זה, בתום תקופה של חמש שנים יוכל בן הזוג הזר להגיש בקשה להתאזרחות. אפשרות זו הינה בעייתית. ראשית, אצל זוגות רבים קיים קושי להינשא, למשל כאשר אחד מבני הזוג נשוי במדינת המוצא ואינו יכול להתגרש. שנית, במידה ובן הזוג הזר שוהה בישראל ללא אשרה הוא לא יוכל להיכנס למדינות מסוימות בהן נפוצים נישואים אזרחיים (דוגמת קפריסין, יוון ובולגריה), ובני הזוג ייאלצו להינשא במדינת המוצא של בן הזוג הזר.

•גירוש ילדי העובדים הזרים

נושא זה עורר ויכוח ציבורי רב. נכון ל- 2008 נולדו בישראל כ- 2000 ילדי עובדים זרים, מהם כ- 1200 השתלבו במערכת החינוך. בשנת 2010, מונתה ועדה לבחינת מעמד ילדי העובדים הזרים. הועדה המליצה להעניק מעמד לילדים שעומדים בקריטריונים מסוימים (הילד מתגורר בישראל חמש שנים ברצף ונולד בישראל או נכנס אליה לפני שמלאו לו 13 שנים, ועוד). משמעות הועדה היתה השארת 800 ילדים בארץ, וגירוש 400 מהם לארצות המוצא של משפחותיהם.

ניתן למנוע גירוש ילדים של עובדים זרים


  • מאמרים נוספים רלוונטים