האם מוכרחים להיות בארץ בעת תביעת גירושין ?

בבית המשפט העליון נשאלה השאלה האם כאשר החוק מעניק לבית הדין סמכות ב”תביעת גירושין בין יהודים בישראל” הכוונה למקום מוצאם של בני הזוג או למקום הגירושין?

 

בעבר, ניתן היה להגיש תביעת גירושין רק אם הנתבע היה בארץ, כאשר התובע בעת הגשת התביעה לא היה מוכרח להיות בארץ והיה יכול להסתפק בייצוג כל עוד היתה לו זיקה משמעותית למדינת ישראל (לדוגמא בתושבות, מקום עסקים וכו’).
עם השנים, נקבע בפרשת ורבר (בג”ץ 5385/95) כי לבית הדין הרבני יכולה להיות סמכות דיון גם כאשר הנתבע לא נמצא בארץ. פסיקה זו למעשה נתנה מענה לבני זוג יהודים אשר שוהים בחו”ל, כאשר הם מסורבי גט ואין בידם אפשרות אחרת ללחוץ לקבלת גט.

 

בפרשת ורבר מדובר על בני זוג שעברו לגור בארצות-הברית, אך שמרו על קשר הדוק עם מדינת ישראל. הבעל הגיש תביעה שלום בית בבית-הדין הרבני בישראל. בהמשך, הגישה האישה לבית-המשפט בארצות-הברית תביעת גירושין נגד הבעל, וביקשה גם מזונות אישה וחלוקת רכוש הנמצא בארצות-הברית. בית-הדין קבע כי יש בידו סמכות לדון בתביעה ועל האישה נאסר לנקוט הליכים משפטיים בארצות-הברית.

 

ניתן להתגרש גם כאשר אחד מבני הזוג לא בארץ

 

בית המשפט העליון לאחר שדן בעתירה של האישה קבעה כי אין בית הדין יכול לחסום אותה מלהגיש תביעת מזונות אישה ו/או חלוקת רכוש בארצות הברית, מכיון שהיא זאת אשר הקדים את הבעל בהגשת התביעות.
בית המשפט התיחס גם לסוגית הימצאות התובע או הנתבע בעת הליך גירושין וקבע כי המילה “בישראל” בסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי”ג-1953 מתייחסת למקום הימצאם של בעלי-הדין בעת הגשת התביעה לבית-הדין, ולא למקום הנישואין או הגירושין.

 

עם זאת, הדגיש בית המשפט העליון כי לא בכל המקרים נדרשת נוכחות פיזית של שני בני-הזוג בישראל, וניתן להסתפק בנוכחות קונסטרוקטיבית של התובע או הנתבע.

 

השיקול שעמד לנגד עניו של בית המשפט העליון היה העובדה ששום בית-דין דתי בעולם, חוץ מבתי הדין הרבנים בישראל, אינו מוסמך להפעיל סמכות וליתן גט למטרת גירושין שיהיו מוכרים וניתנים לביצוע במדינות אחרות כמו בישראל. לכן זה יהיה מתן פרס לבן-זוג אחד המבקש לגרום עגינות לבן-הזוג האחר (סרבנות גט), באמצעות התחמקות משיפוטה של בתי הדין הרבניים בישראל.
לכן קבע בית המשפט העליון כי יש לפרש את המילה “בישראל” כדרישה לזיקה בין הנתבע לבין ישראל, אך לא בהכרח כדרישה לתושבות בישראל.

 

האם חיביים להיות בארץ על מנת להגיש תביעת גירושין


  • מאמרים נוספים רלוונטים