גישור עסקי

פתרון הגישור העסקי מאפשר למצוא פשרה בין הצדדים, שלרוב נובע מחוסר הבנה ולא מכוונת זדון של אחד הצדדים למריבה.
גם אם יפנו הצדדים לבית משפט ויעזרו בעורכי דין וביום מן הימים יתקבל פסק דין, אין שום ערובה לכך שזה יהיה לשביעות רצונם להבדיל מהליך גישור עסקי. יתרה מזו, פסק הדין יינתן במחיר יקר של זמן וכסף שהיה נחסך מהם בהליך גישור עסקי מקצועי.

משרדנו עוסק בביצוע גישור עסקי מקצועי ומסייע למציאת פתרון מוסכם שמסיים את המחלוקת ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

הליך גישור עסקי הוא ולונטארי וכל המידע בו נשמר בחסיון מוחלט. קרי הדברים שנאמרו במסגרת הליך גישור עסקי אינם יכולים לשמש מי מהצדדים בלא הסכמה מפורשת של כל המעורבים, ואינם יכולים לשמש ראיה בבית משפט. יתרה מזאת ההסכמים אליהם מגיעים הצדדים במהלך גישור עסקי אינם מהווים תקדים, והצדדים רשאים לשמור על סודיות ההסכם שהושג בהליך גישור עסקי ותנאיו.

המידע שנאמר במהלך גישור עסקי חסוי

יתרונות גישור עסקי הם רבים החל בשמירת מערכת יחסים עסקית תקינה וממושכת, עלויות נמוכות, מו”מ חסוי, הליך מהיר, שמירה על מונטין עסקי ועוד.

נדגיש כי לדעת עורכי דין גירושין של משרדנו, גישור עסקי טוב שם דגש על החשיבות שביצירה של איזון-האינטרסים המורכב והעדין של צדדים שיש להם רצון משותף בפתרון עסקי מיטבי, תוך הבחנה בין יחסים של עסקה אחת ליחסים ארוכי-טווח, ובהסתמך על הידע הנצבר בתחום המשפטים בדבר הדרך שבה חוזי-יחס מתמודדים עם חלוף השנים.

למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות בשימוש בכלי המדהים שנקרא גישור עסקי.
נשמח להעמיד לרשותכם את מיטב עורכי דין גישור עסקי של משרדנו המתאפיינים בחשיבה מקורית ובלתי שבלונית במהלך הליך גישור עסקי ועל כך מאפשרת להם לגבש פתרונות יצירתייםגם במקומות, הנדמים כמבוי סתום אצל מגשרים אחרים העוסקים בהליך גישור עסקי ותקדם אותכם להשגת היעדים, שהצבת לעצמכם בהליך גישור עסקי.
גישור עסקי מונע הפסד מיותר לעסק

  • מאמרים נוספים רלוונטים