גישור גירושין בזוגות

גישור גירושין הינו הליך גישור ופישור לכל דבר ועניין, רק שדנים בהליך זה בכל הקשור לפרידת בני הזוג אחד מהשני. כאמור מדובר על הליך לא פשוט מבחינת בני הזוג הכרוך בהרבה אמוציות ומלווה ברגשות לא פשוטים. נוכח חשיבות תוצאות ההליך שזהו הסכם גירושין המסדיר את כל המחלוקות בין בני הזוג החל ממשמורת על הילדים המשותפים, גובה דמי המזונות וחל בחלוקת הרכוש המשותף ולפעמים גם הלא משותף, יש יתרון גדול שאת ההליך ינהל לא רק עורך דין אחד אלא שניים.

גישור גירושין בזוגות הינה אפשרות טובה מאוד ומניבה תוצאות רצויות מהר יותר. הסיבה היא הפתיחות הגבוהה שנוצרת אצל בני הזוג עקב היותם מיוצגים בנפרד וכן העובדה ששני מגשרים מנהלים את הליך הגישור ומחפשים ביחד פתרונות יצירתיים על מנת להשיג את הפתרונות הטובים ביותר עבור בני הזוג.
דוגמא טובה לכך הוא מרכז הגישור מגשרים בשניים, שהוקם על ידי עו”ד ארז קרט ועו”ד דורית גלוברמן-קרט.
לרוב אנו ממליצים על עורכי דין משני המינים, ומצאנו שהדינמיקה שנוצרת מניבה את התוצאות הטובות ביותר במהלך ההליך.
זאת ועוד במקרה של כישלון בהליך, יכול כל צד להישאר עם עורך הדין שלו שימשיך לייצג אותו בין כותלי בית המשפט ו/או בית הדין הרבני.
יש כאמור חסרון אחד על פני גישור באמצעות מגשר אחד והוא העלות הנוספת הנדרשת עקב שימוש במגשר נוסף.

הליך גישור גירושין בזוגות לרוב מניב תוצאות טובות יותר